Jeugd, zorg en welzijn

De gemeente Sliedrecht is –sinds januari 2015- verantwoordelijk voor: jeugdhulp, ondersteuning aan mensen met een beperking (Wmo), werk en inkomen, en welzijnssubsidies. Voor 2015 waren dit taken van het Rijk en de provincie.

Sociaal Team Sliedrecht

Voor al uw vragen over jeugdhulp, Wmo (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en de Participatiewet kunt u terecht bij het Sociaal Team Sliedrecht. Het Sociaal Team Sliedrecht:

  • is voor alle inwoners van alle leeftijden;
  • is een samenwerking tussen alle betrokken en professionele partijen, waarbij deskundigen zorg verlenen;
  • heeft nauwe contacten met allerlei organisaties zoals huisartsen, onderwijs, jongerenwerk, kinderopvang en sportverenigingen om hulpvragen tijdig te signaleren.

Het Sociaal Team Sliedrecht heeft op dit moment nog twee toegangen:

Uiteindelijk streeft de gemeente Sliedrecht er naar om alle ondersteuning onder één dak te organiseren.