Jeugdhulp

De gemeente Sliedrecht is verantwoordelijk voor de jeugdhulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar. Om de jeugdhulp slimmer, sneller en goedkoper te kunnen organiseren, is in 2015 gekozen voor een nieuwe werkwijze: met één begeleider en één plan voor een gezin.

In eerste instantie kijkt de begeleider samen met uw gezin naar oplossingen die mogelijk zijn binnen uw eigen omgeving en op eigen kracht. Als dan blijkt dat professionele hulp nodig is, dan is jeugdhulp voorhanden.

Jeugdhulp binnen Sliedrecht

Binnen Sliedrecht is er één voordeur voor alle jeugdhulp: het Sociaal team Sliedrecht. Vanuit het Sociaal team verlenen hulpverleners jeugdhulp op het gebied van:

  • opgroei- en opvoedhulp
  • geestelijke gezondheidszorg
  • zorg voor kinderen met een verstandelijke beperking

Gezinnen met meerdere hulpvragen krijgen een vaste begeleider. Deze begeleider maakt samen met het gezin een plan voor de meest passende jeugdhulp. Ook kunnen andere hulpverleners worden ingeschakeld. De begeleider blijft echter het aanspreekpunt.

Heeft u vragen of een ander probleem met betrekking tot uw kind dan kunt u contact opnemen met het Sociaal team Sliedrecht.

img

Meer informatie over jeugdhulp in Sliedrecht

Voor meer informatie over Jeugdhulp in Sliedrecht, kunt u terecht bij het Sociaal team Sliedrecht.