Vrijwilligersverzekering

De gemeente Sliedrecht heeft een gemeentebrede verzekering afgesloten voor vrijwilligers en mantelzorgers.

Waarom een vrijwilligersverzekering?

Met de vrijwilligersverzekering wil de gemeente Sliedrecht het belang van vrijwilligerswerk voor de samenleving benadrukken en het werk van de vrijwilliger aantrekkelijker maken. De gemeente wil voorkomen dat vrijwilligers en mantelzorgers met lege handen staan in geval van schade of een ongeval.

Wie komt er in aanmerking voor een vrijwilligersverzekering?

Alle vrijwilligers die in organisatorisch verband vrijwilligerswerk verrichten, komen in aanmerking voor deze verzekering. De organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt beslist of ze deelneemt aan deze verzekering. Vrijwillige politie- en brandweermedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor deze verzekeringen. Zij hebben een eigen rechtspositieregeling.

Welke verzekeringspakketten worden aangeboden?

Er zijn twee soorten verzekeringspakketten, de Basispolis en de PlusPolis. De mantelzorgers in de gemeente Sliedrecht zijn verzekerd op grond van de Basispolis, onderdeel ongevallen en persoonlijke eigendommen. Meer informatie over de deze polissen en polisvoorwaarden kunt u lezen via onderstaande link

Verzekeringspaketten

Wat zijn de voordelen van deze gemeentelijke vrijwilligersverzekering?

De voordelen van deze gemeentelijke verzekering zijn:

  • geen leeftijdsbepaling
  • ook verzekerd bij eenmalige activiteiten
  • geen minimum aantal uren
  • ook verzekerd bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten
  • vrijwilligers andere gemeente(n)

De gemeentelijke verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente en namens of in opdracht van die organisatie handelt.

Wat kost deze vrijwilligersverzekering?

Uw vrijwilligersverzekering is gratis. De gemeente Sliedrecht betaalt de vrijwilligersverzekering.

Wat moet ik doen bij schade?

U kunt het Schadeformulier (pdf, 206 kB) downloaden en invullen. Na het invullen van de gegevens stuurt u het formulier naar: Gemeente Sliedrecht afdeling Welzijn, Educatie en Zorg t.a.v. mevrouw P. Beernink, Postbus 16 3360 AA Sliedrecht

Hoe verloopt de behandeling van mijn schadeclaim?

De gemeente Sliedrecht checkt de gegevens bij uw vereniging of organisatie of het terecht is dat een claim wordt ingediend. Daarna wordt de claim digitaal naar de verzekeraar verstuurd. De schade wordt rechtstreeks door de verzekeringsmaatschappij Raetsheren van Orden met de benadeelde afgewikkeld en de gemeente Sliedrecht krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehandeld. Als er sprake is van een eigen risico, zal dit met de vereniging of organisatie worden afgewikkeld.

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt terecht bij de tussenpersoon van de gemeente Sliedrecht, mevrouw P. Beernink via telefoonnummer 14 0184 of met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht via telefoonnummer (0184) 416 729. U kunt ook meer informatie vinden in onderstaande toelichting vrijwilligersverzekering.