Week van de sociale visie

Van 17 t/m 22 februari was het de Week van de Sociale Visie. In deze week vroegen we naar jouw ervaringen en ideeën over bijvoorbeeld mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoeding en ouder worden. We nemen de reacties mee bij het aanscherpen van de sociale visie.

Omzien naar elkaar

We willen dat iedereen in Sliedrecht prettig kan opgroeien, oud worden en samenleven. In de Sociale Visie 2016-2020 pdf, 1MB staan de uitgangspunten hiervoor. De gemeente investeert in een sterke sociale infrastructuur. Zorg voor jezelf en voor elkaar is de basis. Daarnaast zorgen we voor een passend 'vangnet' voor mensen die (tijdelijk) extra ondersteuning en zorg nodig hebben.

Blik op de toekomst

Deze visie vormt nog steeds een goed startpunt. Maar de ontwikkelingen op sociaal gebied staan niet stil. Daarom nemen we de Sociale Visie opnieuw onder de loep. Misschien zijn er aanpassingen nodig. Of missen er dingen. Wie weet dat nu beter dan jij? Inwoner, vrijwilliger of professional: jouw input is onmisbaar voor een toekomstgerichte visie. Daarom hebben we twee bijeenkomsten gehouden op donderdag 20 en vrijdag 21 februari. Daar kon je jouw ervaringen en ideeën delen. Bijvoorbeeld over mantelzorg, vrijwilligerswerk, opvoeding en ouder worden. Daarnaast hebben we via online enquêtes, onder andere via onze Facebookpagina, informatie verzameld.  We gebruiken de reacties en ideeën om de Sociale Visie aan te scherpen voor de toekomst. Zodat alle inwoners van Sliedrecht mee kunnen blijven doen, hulp durven vragen en accepteren. In maart behandelt het college de vernieuwde Sociale Visie. Daarna is het woord aan de gemeenteraad.

Flyer week sociale visie