Werk en inkomen

 • Afgifte WSNP-verklaring (wet schuldsanering natuurlijke personen)

  In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van een WSNP-verklaring. In deze verklaring staat wat er is gedaan om een minnelijke schuldregeling met schuldeisers te treffen en waarom dat niet is gelukt.

 • Bijzondere bijstand

  Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in de kosten die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen en die niet of niet helemaal vergoed worden via een andere regeling of verzekering. Per 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand ingrijpend gewijzigd.

 • Budgetcursus

  De budgetcursus is een groepsgewijze training, waarin u leert uw inkomsten en uitgaven in balans te brengen. U leert een maandbegroting maken, uw administratie op orde te brengen en een kasboekje bijhouden. Zo leert u vooruit te zien, te sparen en het maken van schulden te voorkomen. De budgetcursus wordt zowel preventief als curatief ingezet. Er zijn bepaalde budgetcursussen die gericht zijn op speciale doelgroepen.

 • Huurtoeslag

  Huurtoeslag, voorheen de huursubsidie, is een bijdrage in de huurlasten vanuit de overheid. Deze toeslag is bestemd voor mensen die moeite hebben hun maandelijkse huurlasten te betalen.

 • Participatiewet en Leerwerkbedrijf

  Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet geeft meer mensen, met en zonder beperking de mogelijkheid om werk vinden bij een gewone werkgever.

 • Schuldbemiddeling

  Heeft u schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken? Wacht niet te lang met het zoeken naar hulp. Neem contact op met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Sociaal Juridische Diensten of met de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

 • Schulden

  Heeft u schulden, geldproblemen of vragen over geldzaken? Wacht niet te lang met het zoeken naar hulp. Neem contact op met Stichting Welzijnswerk Sliedrecht, Sociaal Juridische Diensten of met de afdeling Budgetadvies en Schuldbemiddeling van de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD).

 • Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

  Als u werkt en uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, dan kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten; u betaalt zelf een eigen bijdrage. Heeft u geen werk, maar maakt u wel gebruik van kinderopvangvoorzieningen, dan kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage die de Belastingdienst u in rekening brengt. Deze tegemoetkoming in de eigen bijdrage vraagt u aan bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Let op dat u veranderingen in uw woon-, leef- en inkomenssituatie altijd direct doorgeeft aan de Sociale Dienst Drechtsteden en de Belastingdienst.