Afgifte WSNP-verklaring (wet schuldsanering natuurlijke personen)

In de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP) staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor het afgeven van een WSNP-verklaring. In deze verklaring staat wat er is gedaan om een minnelijke schuldregeling met schuldeisers te treffen en waarom dat niet is gelukt.

Schuldsanering Natuurlijke Personen

Schuldsanering Natuurlijke Personen kan worden aangevraagd als het minnelijke schuldregelingstraject is mislukt of aantoonbaar geen kans van slagen heeft. Ook kunnen ex-zelfstandig ondernemers een beroep doen op de WSNP, mits zij het bedrijf officieel beëindigd hebben en uitgeschreven zijn bij de Kamer van Koophandel.

Hoe vraag ik een WSNP-verklaring aan?

U kunt niet rechtstreeks een WSNP verklaring aanvragen. Eerst moet er sprake zijn van een onregelbare schuld en, of weigerachtige schuldeisers, voordat een beroep gedaan kan worden op de wettelijke regeling. Daarnaast zal de consulent van de afdeling budgetadvies en schuldbemiddeling adviseren of het verstandig is om een aanvraag in te dienen of dat er eerst nog wat andere zaken geregeld moeten worden om de kans op toelating te verhogen. Uiteindelijk beslist niemand anders dan de rechter of er al dan niet gebruik gemaakt mag worden van de regeling.

Wanneer heb ik een WSNP-verklaring nodig?

U heeft een WSNP-verklaring nodig om de vereiste gegevens voor de aanvraag toepassing Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen in dossiervorm te kunnen leveren aan de Rechtbank.

Hoe lang duurt de WSNP-regeling?

De WSNP-regeling duurt 3 jaar. In uitzonderlijke situaties wordt dit verlengd tot 5 jaar en in zéér uitzonderlijke situaties kan de regeling verkort worden tot minimaal 1 jaar. Deze laatste situatie is vrijwel alleen aan de orde als er geen sprake is van verwijtbaarheid aan de kant van de klant, zeer oude of zieke mensen. Uiteraard kan de regeling eerder beëindigd worden als binnen drie jaar de volledige schuld kan worden afgelost.

Word ik failliet verklaard bij het aanvragen van een WSNP-verklaring?

U wordt niet failliet verklaard bij het aanvragen van een “WSNP-verklaring. De WSNP is een aftakking van de faillissementswet en is niet hetzelfde als een faillissement. Het verschil zit vooral in de duur van de regeling en de mogelijkheid om een schone lei te krijgen na het succesvol doorlopen van de regeling.

Wat gebeurt er als ik het traject niet goed doorloop?

Als u het traject niet goed doorloopt kan de wettelijke schuldsanering beëindigd worden of omgezet worden in een faillissement. Beide situaties leveren geen schone lei op. Bovendien kan na beëindiging (ook bij een succesvolle) 10 jaar lang geen beroep meer gedaan worden op een wettelijke schuldsanering.

Heb ik een advocaat nodig voor een WSNP-verklaring?

Nee, u heeft geen advocaat nodig voor het aanvragen van een WSNP- verklaring. Wel moet u zelf ter zitting verschijnen om de aanvraag toe te lichten. Indien u niet verschijnt wordt u automatisch afgewezen.

Wat is een bewindvoerder?

Wanneer u toegelaten wordt tot de WNSP, wijst de rechtbank een bewindvoerder toe. Deze bewindvoerder treedt op als tussenpersoon tussen u, de rechtbank en uw schuldeisers. De bewindvoerder wordt aangewezen door de rechtbank en heeft een controlerende taak en ziet toe op de inspanningen die de schuldenaar als voorwaarde voor de toepassing schuldsanering opgelegd heeft gekregen.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD) in Dordrecht aan de Spuiboulevard 298. De Sociale Dienst Drechtsteden SDD heeft dagelijks een inloopspreekuur voor korte vragen en aanmelding voor budgetadvies en schuldbemiddeling van 09.00 - 11.00 uur. Telefonisch aanmelden is niet mogelijk. Wilt u informatie of wilt u een afspraak maken, bel dan: (078) 770 89 10. Tevens verwijzen wij u door naar de websites van de Sociale Dienst DrechtstedenWet schuldsanering natuurlijke personenNibud, Inzicht in uw geldzaken met het Nibud en de te downloaden brochures:

Welke productpagina's zijn nog meer interessant voor mij?

De volgende productpagina's kunnen ook interssant zijn voor u: