Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een tegemoetkoming in de kosten die u kunt ontvangen als u noodzakelijke kosten heeft die u niet van uw inkomen kunt betalen en die niet of niet helemaal vergoed worden via een andere regeling of verzekering. Per 1 januari 2012 is de Wet Werk en Bijstand ingrijpend gewijzigd.

Huishoudinkomen en bijzondere bijstand?

Vanaf 2012 krijgen gezinsleden voortaan samen één uitkering, in plaats van ieder afzonderlijk. Het inkomen van alle gezinsleden tezamen bepaalt het recht op een uitkering. Het gezamenlijk inkomen van ouders en meerderjarige kinderen per maand moet dan onder € 1.313,85 liggen.

Wat verandert er voor u?

Is uw gezinssamenstelling aanleiding om de uitkering aan te passen? Dan gaat die aanpassing in op 1 juli 2012. U krijgt daarover bericht van de Sociale Dienst.

Is er een uitkering voor jongeren?

De Wet Investeren in Jongeren (WIJ) voor jongeren tot 27 jaar vervalt. Wie nu een WIJ-uitkering ontvangt, gaat automatisch over naar de WWB.

Wat verandert er voor jongeren?

Jongeren die in een gezin wonen, waarvan meerdere personen een uitkering ontvangen, vallen onder de gezinsbijstand. Zie verder hierboven onder huishoudinkomen. Ben je jonger dan 27 jaar en vraag je een uitkering aan? Dan ben je vanaf 2012 verplicht om eerst zelf vier weken actief naar werk of een opleiding te zoeken, voordat je een uitkering of ondersteuning van de Sociale Dienst kan aanvragen. Tijdens deze periode van vier weken is er geen recht op ondersteuning vanuit de Sociale Dienst.

Zijn er veranderingen voor alleenstaande ouders?

Iedere heffingskorting van de Belastingdienst waar u recht op heeft, wordt in 2012 in mindering gebracht op uw uitkering, ongeacht de leeftijd van uw kind(eren).

Mag ik met vakantie naar het buitenland?

De regels voor verblijf in het buitenland worden aangescherpt. Iedereen die jonger is dan 65 jaar mag maximaal 4 weken in het buitenland verblijven. Voor 65-plussers geldt een periode van 13 weken.

Welke wetgeving is van toepassing?

De volgende wetgeving is van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Meer informatie kunt u vinden op de website van de Sociale Dienst Drechtsteden. De Sociale Dienst Drechtsteden heeft in iedere gemeente een serviceloket. In Sliedrecht is dat in het gemeentekantoor, Industrieweg 11 Open: iedere werkdag van 9.00-15.00 uur.

Welke productpagina’s zijn nog meer interessant voor mij?

De onderstaande productpagina kunnen ook interessant zijn voor u.