Participatiewet en Leerwerkbedrijf

Voor iedereen die kan werken, maar het op de arbeidsmarkt zonder steuntje in de rug niet redt, is er vanaf 1 januari 2015 de Participatiewet. De Participatiewet geeft meer mensen, met en zonder beperking de mogelijkheid om werk vinden bij een gewone werkgever.

De Participatiewet vervangt sinds januari 2015 de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Meer informatie over de participatiewet

Meer informatie over de participatiewet of uw mogelijkheden bij het vinden van werk, vind u op de websites van:

Leerwerkplek in Sliedrecht

Voldoende arbeidsplaatsen in Sliedrecht

Het is belangrijk dat er voldoende arbeidsplaatsen zijn voor mensen met een arbeidsbeperking. Daarom hebben werkgevers en overheid in Nederland afspraken gemaakt om extra arbeidsplaatsen vrij te maken. Ook de gemeente Sliedrecht helpt mensen, voor wie de afstand naar een reguliere baan nog te groot is of waarvoor op dit moment nog geen werk is, met een opleidingsplaats. Dit doet de gemeente Sliedrecht samen met een aantal leerwerkbedrijven in Sliedrecht.

Leerwerkbedrijf Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht organiseert leerwerkplekken voor mensen, voor wie de afstand naar een reguliere baan nog te groot is of waarvoor op dit moment nog geen werk is.

Een aantal leerwerkbedrijven in Sliedrecht: