Tegemoetkoming in de kosten van kinderopvang

Als u werkt en uw kind gaat naar een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderopvang, dan kunt u bij de Belastingdienst kinderopvangtoeslag aanvragen. De Belastingdienst vergoedt niet alle kosten; u betaalt zelf een eigen bijdrage. Heeft u geen werk, maar maakt u wel gebruik van kinderopvangvoorzieningen, dan kunt u in een aantal gevallen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage die de Belastingdienst u in rekening brengt. Deze tegemoetkoming in de eigen bijdrage vraagt u aan bij de Sociale Dienst Drechtsteden (SDD). Let op dat u veranderingen in uw woon-, leef- en inkomenssituatie altijd direct doorgeeft aan de Sociale Dienst Drechtsteden en de Belastingdienst.

Is kinderopvang voor mijn kinderen gratis?

U betaalt een eigen bijdrage als u kinderopvang wilt. Als u kinderopvang nodig heeft omdat u in een re-integratietraject zit, dan vergoedt de Sociale Dienst Drechtsteden een deel van uw eigen bijdrage. Instellingen of gastouderbureaus die kinderopvang aanbieden vragen soms een hogere uurprijs dan de Sociale Dienst Drechtsteden aan u vergoedt, u betaalt dan ook meer eigen bijdrage. Hoeveel u maximaal aan vergoeding kunt krijgen, kunt u zelf berekenen via de onderstaande link "Toeslagen" of navragen bij de Sociale Dienst Drechtsteden via telefoonnummer (078) 770 89 10.

Hoe vraag ik kinderopvangtoeslag aan bij de Belastingdienst?

U kunt de toeslag online aanvragen via Kinderopvangtoeslag aanvragen.

Vult u liever een papieren formulier in? Vraag dit dan aan bij de Belasting Telefoon, telefoonnummer (0800) 0543. De Belastingdienst stuurt u binnen zes weken na ontvangst van uw aanvaag de beschikking toe. Hierop staat vermeld of u recht heeft en hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Hoeveel kinderopvangtoeslag krijg ik maximaal?

Hoeveel kinderopvangtoeslag u maximaal krijgt kunt u zelf berekenen via kinderopvangtoeslag berekenen.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor kinderopvangtoeslag?

De Belastingdienst stuurt u binnen zes weken na ontvangst van uw aanvaag de beschikking toe. Hierop staat vermeld of u recht heeft en hoeveel kinderopvangtoeslag u krijgt.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang?

U kunt een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang bij de SDD aanvragen als u:

  • Gebruik maakt van een re-integratievoorziening en inkomen krijgt uit Wwb/Ioaw/Ioaz;
  • Tussen de 18 en 27 jaar bent en via de Sociale Dienst Drechtsteden bezig bent met het behalen van een startkwalificatie (U heeft een startkwalificatie als u een havo- of vwo-diploma of een diploma op niveau 2 van het mbo hebt. Dit laatste betekent dat u na het vmbo nog een beroepsopleiding van minimaal twee jaar moet hebben gevolgd);
  • Tienermoeder (jonger dan 18 jaar) bent en een opleiding volgt;
  • Door sociaal medische redenen (smi) tijdelijk kinder- of gastouderopvang nodig heeft voor uw kinderen.

Toelichting sociaal medische indicatie.

Hoe vraag ik een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang aan?

Neem voor het aanvragen van een tegemoetkoming in uw eigen bijdrage contact op met uw vaste contactpersoon bij de Sociale Dienst Drechtsteden of bel met de Klantenservice via telefoonnummer (078) 770 89 10. U kunt ook het Contactformulier Sociale Dienst Drechtsteden invullen, vermeld bij de toelichting ‘Eigen bijdrage kinderopvang’.

Hoe lang duurt de behandeling van mijn aanvraag voor een tegemoetkoming in de eigen bijdrage voor kinderopvang?

De Sociale Dienst Drechtsteden behandelt uw aanvraag binnen twintig werkdagen.

Wie bepaalt of ik in aanmerking kom voor een sociaal medische indicatie voor kinderopvang?

Als opvang van uw kind(eren) nodig is op medische gronden dan kan de Sociale Dienst Drechtsteden u een bijdrage geven voor de noodzakelijke kinderopvang. De GGD bepaalt of u voor een sociaal medische indicatie (SMI) in aanmerking komt. Deze indicatie wordt beoordeeld op niet voorzienbare omstandigheden, die de opvang van uw kind(eren) medisch noodzakelijk maken. De vergoeding voor deze vorm van kinderopvang is altijd tijdelijk en u zoekt zelf naar een blijvende oplossing.

Moet ik veranderingen in mijn woon-, leef- en inkomenssituatie doorgeven?

U moet veranderingen in uw woon-, leef- en inkomenssituatie altijd doorgeven, anders moet u mogelijk achteraf de bijdrage in de kosten voor kinderopvang terugbetalen aan de gemeente en/of aan de Belastingdienst. U kunt veranderingen doorgeven aan de Belastingdienst en/of de Sociale dienst Drechtsteden via onderstaande links:

Welke wet- en regelgeving is van toepassing?

De volgende wet- en regelgeving zijn van toepassing:

Waar kan ik meer informatie krijgen?

Voor meer informatie over de mogelijke bijdragen van de Sociale Dienst Drechtsteden kunt u terecht op onderstaande website van de Sociale Dienst Drechtsteden of kunt u contact opnemen met de klantenservice van de Sociale Dienst Drechtsteden via telefoonnummer (078) 770 89 10. Voor meer informatie over de kinderopvangtoeslag kunt u terecht op de onderstaande website van de Belastingdienst of kunt u contact opnemen met de Belastingtelefoon (0800) 05 43.