Wet verplichte GGZ (WvGGZ)

Soms leidt een ernstige psychiatrische aandoening bij iemand ertoe dat hij een gevaar voor zichzelf of anderen is. In sommige gevallen is dan verplichte geestelijke gezondheidszorg nodig. Om te zorgen dat deze personen de hulp krijgen die ze nodig hebben is er de Wet verplichte GGZ (WvGGZ). Deze wet vervangt sinds 1 januari 2020 de oude wet Bijzondere Opname Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ).

Uw gemeente laat diverse taken rondom de WvGGZ uitvoeren door de GGD Zuid-Holland Zuid. Onderaan dit bericht vindt u een link naar de website waar u meer informatie vindt over de wet. Misschien weet u dat iemand in uw omgeving al psychische hulp krijgt, maar bent u van mening dat dit niet voldoende is en dat dit voor gevaar kan zorgen voor deze persoon zelf of zijn omgeving. Op deze website vindt u ook een formulier waarmee u dit kunt melden.