Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Aankondigingen vergaderingen raad Sliedrecht Openbare beeldvormende vergaderingen 2 juni

Openbare beeldvormende vergaderingen 2 juni

Dinsdag 2 juni as. vinden er vanaf 20.00 uur beeldvormende bijeenkomsten plaats over 4 onderwerpen: Sociale Dienst Drechtsteden, Rondetafelgesprek Sociaal Domein, Plan van aanpak Kerkbuurt en uitwerking van 4 themaonderzoeken.

 

20.00-21.00 uur (Raadzaal) Sociale Dienst Drechtsteden


Mevrouw Yvonne Bieshaar, directeur van de Sociale Dienst Drechtsteden praat in principe jaarlijks de gemeenteraad bij voor wat betreft de sociale dienst Drechtsteden. Zij zal een presentatie geven en in gesprek gaan met uw gemeenteraad.
De presentatie treft u uiterlijk op 2 juni aan op www.ibabs.eu
(inloggen op site Sliedrecht en vervolgens naar BOB beeldvormend 2015)

Parallel aan:

20.00-21.00 uur (Raadsinformatieruimte) Plan van aanpak Kerk-buurt


De wethouder (Van Rekom) informeert de gemeenteraad door middel van een presentatie over tot op heden gezette stappen en behaalde resultaten. Ook de kernpunten uit het plan van aanpak voor Kerkbuurt – Oost worden gedeeld met de raad.
Vorig jaar is het college via een motie van de gemeenteraad opgeroepen om een plan van aanpak te presenteren dat beschrijft hoe en wanneer het proces vorm krijgt en zicht geeft op het moment waarop de Kerkbuurt weer de functie krijgt die het verdient.
De presentatie treft u na de bijeenkomst aan op www.ibabs.eu
(inloggen op site Sliedrecht en vervolgens naar BOB beeldvormend 2015)

21.00-22.30 uur (Raadzaal) Rondetafelgesprek Sociaal Domein (hoofdthema Sociaal Team Sliedrecht (WMO en Jeugd)

De raadsleden krijgen inzicht over de veranderingen die plaatsvinden in het sociaal domein in 2015 (het overgangsjaar). Het Sociaal Team Sliedrecht, zowel het Wmo lo-ket(Wet Maatschappelijke Ondersteuning) als het Centrum voor Jeugd en Gezin (CvJG) presenteert zich en vertellen vanuit de praktijk hoe het voorheen ging en hoe het nu gaat.
De stukken behorende bij dit overleg treft u op www.ibabs.eu
(inloggen op site Sliedrecht en vervolgens naar BOB beeldvormend 2015)

Parallel aan:

21.00-22.30 uur (Raadsinformatieruimte) Uitwerking 4 thema onderzoeken


Gesprek tussen gemeenteraad en college van B&W over de 4 thema onderzoeken: Kostendekking, Vastgoed, Anders Subsidiëren en Samenwerking & Bedrijfsvoering. De 4 thema's worden besproken in het licht van de Kadernota 2016 welke eind juni 2015 door de gemeenteraad wordt behandeld.
Er zijn geen vergaderstukken.
(inloggen op site Sliedrecht en vervolgens naar BOB beeldvormend 2015)

N.B. U kunt de beeldvormende vergaderingen op 2 juni as. niet live volgen. Ook is er achteraf geen audio-opname beschikbaar.


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres Griffie

Postbus 16

3360 AA Sliedrecht

Tel: 0184 495 986

griffie@sliedrecht.nl