Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Beeldvormende vergadering Gemeenteraad Overlevingsmanifest Winkelvoorziening Drechtsteden

aanbieding

Namens de voorzitter informeer ik u graag over de openbare beeldvormende vergadering van de Gemeenteraad van Sliedrecht over het PDF-bestandOverlevingsmanifest Winkelvoorziening Drechtsteden van het Regionaal Platform Detailhandel Drechtsteden. De vergadering vindt plaats op dinsdagavond 18 september in de raadsinformatieruimte van het raadhuis aan het Dr. Langeveldplein, aanvang vergadering 20.15 uur (tot ongeveer 22.00 uur). Klik PDF-bestandhier voor het persbericht.
 
Tijdens een beeldvormende vergadering neemt de raad geen besluiten. De vergadering heeft een informatief karakter. De raad vormt zich ook graag beeld over hoe u als winkelier(svereniging) over het manifest denkt. De opzet van de avond is als volgt:
 

 1. Opening door de voorzitter
 2. Presentatie/toelichting voorzitter en één van de Sliedrechtse leden regionaal platform, de heren Paul Oord en Piet Boogaard
 3. Reactie regionaal portefeuillehouder Drechtstedenbestuur, de heer Hans Tanis
 4. Reactie besturen Sliedrechtse winkeliersverenigingen
 5. Gelegenheid voor alle aanwezigen tot het stellen van vragen en het geven van reacties
 6. Sluiting door de voorzitter
   
  Indien u graag een reactie wilt geven, dan hoor ik dat graag uiterlijk woensdagochtend12 september, met de naam of namen van wie namens u spreekt (rpa.van.aalst@sliedrecht.nl)  Het staat u uiteraard ook vrij om te komen luisteren en desgewenst nog vragen te stellen of op anderen te reageren.
   Vragen? Dan kunt u altijd bellen of mailen.


 Vriendelijke groet,
 Rumo van Aalst
Griffier
 06-30723544
rpa.van.aalst@sliedrecht.nl


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn