Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Drechtsteden en MRDH trekken samen op rond reshoring

made in hollandDe Drechtsteden en de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag hebben door de maakindustrie gemeenschappelijke opgaven om bedrijven binnen te halen of in de regio te houden. Daarom trekken zij samen op als het gaat om het onderwerp 'reshoring' bij bedrijven en bestuurders onder de aandacht te krijgen. Dit gebeurt onder meer door het ophalen en delen van goede voorbeelden. Nu gaan de Drechtsteden en de MRDH gaan nog een stap verder: zij gaan gezamenlijk over tot de aanschaf en inzet van de reshoringstool van de Universiteit van Tilburg.


Nieuwe werkgelegenheid

Technologische en sociale innovaties leiden tot nieuwe en verbeterde producten en maken het mogelijk om productieprocessen efficiënter in te richten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de steeds verdergaande digitalisering en automatisering van de maakindustrie. Hierdoor kunnen bedrijfseconomische uitgangspunten veranderen, wat ervoor zorgt dat steeds meer bedrijven
hun bestaande business modellen nog eens tegen het licht te houden. Dat geldt met name ook wanneer (delen van) de productie in het buitenland zijn gevestigd of wordt ingekocht.


Waar 'offshoring' naar en inkoop in 'lage lonen landen' in met name Azië en Oost-Europa een jaar of tien geleden voor veel bedrijven nog een logische keuze was, merken steeds meer bedrijven dat de business case nu heel anders uitpakt. Steeds meer bedrijven halen productie terug of denken hierover na. Andere bedrijven kiezen er bewust voor om hun productie in Nederland te houden en juist níet te verplaatsen naar het buitenland. Deze trend heet reshoring. Reshoring biedt perspectief in termen van behoud van werkgelegenheid en de creatie van nieuwe banen en speelt daarmee een rol in effectief arbeidsmarktbeleid.


Reshoringstool voor bedrijven

De Universiteit van Tilburg heeft een reshoringstool ontwikkeld waarmee bedrijven in kaart kunnen brengen of en onder welke condities reshoring rendabel is. De tool draagt daarmee bij aan de bewustwording bij bedrijven van de 'verborgen kosten' die verbonden zijn aan het produceren in het buitenland en kan dus dienen als basis voor kritische analyse met betrekking tot reshoring. Het resultaat van de tool, na beantwoording van een 150-tal vragen is een kostprijs per eenheid in bijvoorbeeld China, afgezet tegen de kostprijs per eenheid in Nederland.


Gezamenlijk traject

Binnenkort wordt de overeenkomst voor de aanschaf van de reshoringtool door de Drechtsteden en de MRDH gezamenlijk ondertekend. Binnen de Drechtsteden-gemeenten worden verschillende bedrijfscontactfunctionarissen getraind met de tool. Vervolgens zullen zij de inzet van de tool actief aanbieden aan bedrijven. De ervaringen zullen op termijn worden gedeeld.


Meer informatie via Angelique Rijsdijk van het regionaal Programma Arbeidsmarkt Drechtsteden:  a.rijsdijk@papendrecht.nl

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn