Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Een bedrijf aan huis starten?

praktijk aan huis Heeft u plannen om een bedrijf of praktijk aan huis te starten in Sliedrecht? Kijk dan hier voor de  voorwaarden voor aan-huis-gebonden bedrijvigheid en de voorwaarden van de reclamenota.


Voorwaarden voor aan-huis-gebonden bedrijvigheid

Aan huis verbonden beroep / kleinschalige bedrijfsmatige activiteit
Ter plaatse van de  bedoelde gronden is de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of kleinschalige bedrijfsmatige activiteit toegestaan als ondergeschikte activiteit bij de woonfunctie, met dien verstande dat:


a.  niet meer dan 30% van de woning voor dit doel mag worden aangewend, tot een maximum van 40 m2;
b.  uitsluitend bedrijfsactiviteiten behorende tot categorie 1, zoals bedoeld in de Staat van Bedrijfsactiviteiten, zijn toegestaan, alsmede bedrijfsactiviteiten die voor wat betreft de invloed op de omgeving daaraan gelijk te stellen zijn;
c.  de activiteiten geen nadelige invloed mogen hebben op de normale verkeersafwikkeling en geen onevenredige parkeerdruk veroorzaken;
d.  deze regeling niet van toepassing is ter plaatse van genoemde aanduidingen.


De Reclamenota

Aanvullende criteria overige gebieden zijn:
• naam/beroepsaanduiding tot 0,50 m2 aan woningen met praktijk aan huis


Klik hier voor meer informatie


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn