Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Enquête HBO Drechtsteden

hoger opgeleidNamens onze collega's van het programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden vragen wij even kort uw tijd voor het invullen van een enquête die met een beperkt aantal vragen de behoefte aan hoger onderwijs van ( onder andere) de Sliedrechtse ondernemer meet.


De enquête

Gelet op het belang van het thema hopen wij van harte dat u de enquête invult. Dit kan tot en met vrijdag 10 november 2017 via deze link.
(Werkt de link niet, dan kunt u de enquête ook invullen door in uw browser het volgende adres te kopiëren en plakken: https://goo.gl/forms/bNP6CWkuA4CQ59yt2.)


Achtergrond

Er is een schaarste aan HBO'ers. En het tekort aan hoger opgeleiden neemt de komende jaren alleen maar toe. Naar verwachting komen er in de regio tussen nu en 2030 zo'n 10.000 banen op HBO-niveau bij, terwijl er ook een grote groep mensen met pensioen gaat. Het is dus noodzaak om meer hoger opgeleiden te verleiden zich in de regio te vestigen en zich aan de regio te binden. Ook lijkt het goed om meer hoger onderwijs in de regio aan te bieden, waardoor mensen die al in de regio wonen zich dicht bij huis kunnen 'opscholen'.


Onder de noemer Groeiagenda Drechtsteden 2030 is door de overheid een actieplan 'Hoger Onderwijs' opgesteld. Het is de ambitie om in vijf jaar tijd een vraaggericht aanbod aan HBO-opleidingen te realiseren, plus een toename van het aantal hoger onderwijs-studenten in de regio met 25%.


Hoe pakken we dat aan?

Als overheid willen we achterhalen wat de behoefte aan hoger onderwijs in de regio is. Dit wordt gedaan door middel van persoonlijke gesprekken en een enquête onder de leden van de werkgeversorganisaties, verenigd in de Federatie Ondernemersverenigingen Drechtsteden. Ook wordt er een enquête onder andere uitgezet onder de young professionals in de regio.


Waarom zou u meedoen?

Als we er in slagen meer hoger onderwijs in de Drechtsteden aan te bieden, kan dit een impuls aan de regionale bedrijvigheid geven. We denken dan niet alleen aan het vervullen van vacatures en de verbetering van de toekomstbestendigheid van de bedrijven, maar ook aan een toename van behoefte aan woningen, voorzieningen en infrastructuur - dit levert kansen op voor de bedrijven in de regio.


Wat wordt er met de resultaten van de enquête gedaan?

Als uit de respons op de enquête blijkt dat er voldoende behoefte is aan HBO-opleidingen in de regio, worden hogescholen uitgenodigd hier een voorstel voor te maken. Er zijn al voorbeelden waarbij een behoefte vertaald is in actie: HBO Drechtsteden is bezig met de ontwikkeling van een 2-jarige HBO-opleiding meet- en regeltechniek. Ook is HBO Drechtsteden in Gorinchem een 2-jarige IT-opleiding gestart, iets wat in de Drechtsteden bij voldoende belangstelling navolging kan hebben.


Alvast heel dank voor uw medewerking!

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn