Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Gezocht: voor Da Vinci's nieuwe opleiding MBO Bedrijfskunde....

Het beroepenveld voor de traditionele economische beroepen verandert sterk. mbo 4Door automatisering en digitalisering veranderen taken en beroepen verdwij nen waar andere nieuwe beroepen ontstaan. Om ervoor te zorgen dat de studenten van vandaag goed worden voorbereid op de arbeidsmarkt van morgen, is het belangrij k dat ze een brede blik ontwikkelen en verder leren kij ken dan alleen hun eigen vakgebied. Het Da Vinci College is daarom bezig de bestaande economische opleidingenom te vormen tot een nieuwe brede opleiding: MBO Bedrijfskunde.


Mbo Bedrijfskunde is een nieuw onderwijsconcept op MBO 4 niveau en richt zich op inkoop en verkoop, marketing, kwaliteitszorg, ondernemingsfinanciering, management van bedrijfsprocessen, personeelszakenen bedrijfsstrategie. Naast het aanleren van theoretische kennis leren studenten de samenhang tussen processen en belangen in organisaties, digitale vaardigheden en competenties als flexibiliteit, presenteren en kritisch denken.


Samenwerking met het bedrijfsleven


Kennis, ervaring en input vanuit het bedrijfsleven is onmisbaar voor deze praktijkgerichte opleiding. Door studenten kennis te laten maken met verschillende soorten bedrijven krijgen ze een bredere blik op de samenhang tussen verschillende
disciplines binnen een bedrijf. Om dit te realiseren hebben we uw hulp nodig. We zijn op zoek naar bedrijven uit diverse branches die het leuk vinden hun kennis te delen met onze studenten. We zijn hierbij niet op zoek naar stageplaatsen.


Waarbij kunt u helpen?


Geven van een gastcollege
U verzorgt eenmalig een gastles over hoe het bij u in het bedrijf georganiseerd is, voor wat voor soort klanten u werkt en wat de functies en rollen zijn van medewerkers op MBO 4 niveau.


Kijkje achter de schermen
U organiseert een rondleiding voor een groep studenten. Studenten maken kennis metverschillende afdelingen en met medewerkers.


Aanleveren van een projectopdracht
Studenten voeren op school projecten uit in opdracht van bedrijven. U bent de opdrachtgever. Opdrachten kunnen vanuit het bedrijf komen of we bedenken samen een opdracht. Wilt u als ondernemer een bijdrage leveren in de vorm van gastcolleges, projecten of bedrijfsbezoeken? Neem dan contact op met Janny Zondervan op jzondervan@davinci.nl of (06) 53 13 04 83.


KlikPDF-bestandhier voor de brochure.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn