Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Minister Kamp opende nieuw ondernemersplein in Rotterdam op 29 juni 2017

KvK creëert met elf partners innovatieve ontmoetingsplek voor ondernemers

kamppppDe Kamer van Koophandel geeft met elf partners de dienstverlening aan ondernemers een nieuwe inhoud op het innovatieve OnderNemerSplein in Rotterdam. Daar gaan ondernemers elkaar ontmoeten, vraagstukken aanpakken en toekomstverkenningen uitvoeren. De samenwerkende publieke dienstverleners hebben een faciliterende rol. KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk: “Met de steeds sterkere digitalisering gaan we de contacten met en tussen ondernemers op een nieuwe manier inhoud geven. Co-creatie met ondernemers over actuele uitdagingen is hierbij het uitgangspunt.” Minister Kamp van Economische Zaken opende het OnderNemerSplein op 29 juni jongstleden. Het nieuwe ondernemersplein is in samenspraak met ondernemers tot stand gekomen.


Aan de slag: online informatie of offline activiteiten

Op het OnderNemerSplein gaan de samenwerkende organisaties aan de slag met de dilemma’s waar ondernemers voor staan: het vinden van oplossingen voor bedrijfsvraagstukken door high tech en human touch te combineren. En dit vanuit het motto: global problems, local solutions. Ondernemers worden geconfronteerd met maatschappelijke, technologische en digitale transformaties, zoals de opkomst van Smart Industry, robotisering, gamification, blockchain, veranderingen in de retail en de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Over deze transformaties is veel informatie online te vinden. Maar hoe verwerk je als ondernemer deze ontwikkelingen in je eigen business case en je eigen business model? Uit onderzoek blijkt dat ondernemers graag leren van en geïnspireerd worden door andere ondernemers en daarbij vaak ook informatie zoeken bij de overheid. Het nieuwe OnderNemerSplein faciliteert dit door online informatie te verbinden met offline activiteiten. Het plein creëert daarvoor letterlijk de ruimte.


De basisformule

De basisformule van het plein bestaat uit drie onderdelen.

  • Slim aan de Slag. Dit zijn themabijeenkomsten over bijvoorbeeld starten, internationaal zakendoen, belastingen, wetten en regels, vernieuwen en ideeën beschermen, versterken van teams, internationale kansen, financiering, fraude, online presenteren en ondernemen in zwaar weer.
  • Toekomstverkenningen. Na een inspirerende inleiding over kansen en bedreigingen van nieuwe trends verkennen ondernemers met elkaar de nieuwe mogelijkheden.
  • Durf te Vragen. Ondernemers dagen elkaar in kleine groepen uit om elkaars vragen te beantwoorden.


Het plein biedt ook ruimte aan groepen ondernemers om zelf de regie te nemen om bijeenkomsten in te richten over vernieuwingsvraagstukken. Bij alle activiteiten zorgen de samenwerkende dienstverleners voor online support. De twaalf samenwerkende organisaties op het Ondernemersplein zijn de Kamer van Koophandel, Belastingdienst, het UWV, Werkgevers Service Punt Rotterdam (WSPR), Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), Benelux Merkenbureau (BBIE), Ondernemersklankbord (OKB), Qredits, Gemeente Rotterdam, de Drechtstedengemeenten, Regionaal Bureau Zelfstandigen en Hogeschool Rotterdam.
 
De Kamer van Koophandel heeft de wettelijke taak om ondernemerschap in de regio te stimuleren en om regie te voeren over de ondernemerspleinen. Een van de doelen van de ondernemerspleinen is om de versnippering van het aanbod van dienstverlening tegen te gaan. Na Rotterdam gaat de KvK ook andere fysieke pleinen volgens de nieuwe formule vormgeven.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn