Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers Nieuwsbrieven Ondernemen Nieuwsbrief 11 september 2018

Nieuwsbrief 11 september 2018

sportlaan

Reconstructie van de Sportlaan en kruising met de N482

Begin oktober 2018 gaan we van start met de reconstructie van de Sportlaan en de kruising van de Sportlaan met de N482. Om de doorstroming van het verkeer te bevorderen en de veiligheid voor de weggebruikers te verbeteren treffen we een aantal maatregelen:

  • Er wordt onderhoud aan de provinciale weg gepleegd, er komen verkeerslichten op de kruising N482/Sportlaan en de fietsers verhuizen naar de Oostkant van de N482, zodat er een veiligere oversteek voor fietsers ontstaat. 
  • Het fietspad aan de kant van het Station verdwijnt; aan de andere kant van de weg (zijde bedrijventerrein) komt een tweezijdig fietspad. Op de Sportlaan wordt ter hoogte van het station een middenberm gecreëerd, waarmee het opdraaien voor auto’s op de Sportlaan veiliger en gemakkelijker wordt.

Kortom, een verbetering van de bereikbaarheid en veiligheid op dit traject.  

Lees Meer 


Drechtstedenbestuur ontvangt aanbevelingen van Economic Development Board ‘Focus op transformatie van oeverlocaties'

board

De regio Drechtsteden kan versterkt worden door te kiezen voor een 'Leading Concept' van een historisch verankerd en herkenbaar Drechtstedelijk Waterrijk. Dat blijkt uit de studie ‘Drechtstedelijk Waterrijk’ die de Economic Development Board (EDB) op 30 augustus 2018 jongstleden overhandigde aan het Drechtstedenbestuur.

Het gaat om zeven concrete aanbevelingen voor de ruimtelijk-economisch ontwikkeling van het gebied. DSB-voorzitter Wouter Kolff (Burgemeester Dordrecht) en portefeuillehouder Hans Tanis (Wethouder Sliedrecht) namen het pamflet in ontvangst.

Lees Meer


Even voorstellen...

Vanaf vandaag zijn er twee nieuwe wijkagenten werkzaam in Sliedrecht. Derhalve ook een nieuwe wijkindeling. Welkom Marcel en Robert-Jan.


wijkagenten


Bron: Tweet Frank Ruitenberg

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn