Spring naar inhoud

Nieuwsbrief 17 april 2019

College vergadert bij van Beest

van Beest

Op dinsdag 16 april jongstleden is ons college van B&W op bezoek geweest bij de overburen van Van Beest B.V.

Het college heeft eerst de B&W-vergadering gehouden en om 12.00 uur was het tijd voor een rondleiding door onder andere directeur Cees Boer. Na een gezamenlijke lunch werd er om 14.00 uur afscheid genomen.


Nieuw brandstof verkooppunt waterstof

waterstof

De gemeente werkt mee aan de oprichting van een nieuw brandstofverkooppunt in Baanhoek-west, bij de afslag van Sliedrecht West. Daar zou ook de verkoop van waterstof mogelijk kunnen worden. De ondernemers hebben het initiatief genomen en hebben hierbij steun van de gemeente gevraagd. 


Wethouder Ton Spek is blij met het initiatief van de ondernemers om waterstof aan te bieden als alternatieve brandstof voor de transportsector. Met deze overeenkomst is het verkrijgen van nadere steun bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland makkelijker.

Lees Meer


Project Craijensteijn

craaijensteijn

De gemeente Sliedrecht werkt op dit moment aan het schetsontwerp van het project Craijensteijn. Het project gaat over het realiseren van een tweerichtingsfietspad aan de zuidzijde van de Craijensteijn, vanaf sporthal De Basis tot aan de verkeerslichten op de Deltalaan. Ook wordt onderzocht of het mogelijk is de scherpe bochten flauwer te maken zodat het verkeer gelijkmatiger doorstroomt. Hiervoor is een schetsontwerp gemaakt. 

Lees Meer


Reminder: Informatieplicht bedrijven

info energie

Verbruikt uw bedrijf meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar? Dan bent u verplicht om voor 1 juli 2019 uw energiebesparende maatregelen door te geven. Dit doet u via het eLoket. Kijk op www.rvo.nl/informatieplicht 


Wethouder Hanny Visser tijdelijk afwezig

afwezig

Wethouder Hanny Visser is 7 april jongstleden met spoed opgenomen in het ziekenhuis. Ze is getroffen door een hartinfarct. Ze is geopereerd en er is een stent geplaatst. Inmiddels gaat het naar omstandigheden goed met Hanny Visser en is zij gelukkig weer thuis. Hanny Visser heeft de komende weken rust nodig. Dat betekent dat ze in ieder geval de komende weken afwezig zal zijn. De gemeente Sliedrecht wenst wethouder Hanny Visser en haar gezin veel sterkte en beterschap toe.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn