Nieuwsbrief 23 augustus 2018

Beperkte verkeershinder A15


In de periode van 26 augustus tot en met 12 september 2018 voert Geonius in opdracht van Rijkswaterstaat voorbereidende onderzoeken uit voor de capaciteitsverruiming van de A15 Papendrecht–Sliedrecht. Kijk hier voor meer info.  


Kloppen uw gegevens in de gemeentegids nog?

Akse Media oproep

Het bedrijf Akse Media is recent de actualisatie gestart van de gemeentegids van de Gemeente Sliedrecht. Klopt uw vermelding nog? Pas het anders vandaag nog aan op Sliedrecht.SmartMap.nl.


Vanuit het KVO Kerkbuurt

whatsapp Kerkbuurt

Klik op de afbeelding voor de PDF-versie.


Lezing Baggermuseum

Bagegermuseum

Op dinsdag 4 september aanstaande geeft Peter Verhoef van Boskalis bij het Bagger Museum een lezing over de nieuwste ontwikkelingen voor offshore grondmodellen voor bagger- en kabelgraafprojecten. Interesse? Kijk dan hier voor meer informatie of inschrijven.


U komt toch ook op 30 augustus?

info avond coalitie

Op 19 juni 2018 jongstleden is het coalitieakkoord ‘Sliedrecht, een dorp om trots op te zijn’ aangeboden aan de gemeenteraad. Dit is voor ons het startpunt om ons dorp de komende vier jaar weer een stukje mooier te maken. En, zoals in het akkoord is te lezen, gaan we dat samen met alle Sliedrechters doen.

De eerste stap is het vertalen van het coalitieakkoord naar een concreet uitvoeringsprogramma voor de komende vier jaar. Wat gaan we aanpakken? En hoe gaan we dat precies doen? Hier willen we graag input en ideeën vanuit het dorp voor gebruiken.

Daarom organiseert het nieuwe college een informatieavond op donderdag 30 augustus in het Griendencollege voor de inwoners van Sliedrecht. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot ca. 20.30 uur. Naast een korte toelichting op het coalitieakkoord krijgt u volop de kans vragen te stellen en uw ideeën aan het nieuwe college mee te geven. Kunt u niet zo lang wachten?  Het coalitieakkoord kunt u vinden op de website van de gemeente. Via het mail-adres communicatie@sliedrecht.nl kunt u ook de komende periode uw vragen en ideeën al inbrengen. Wij zien u graag op donderdag 30 augustus aanstaande!


Binnenvaartkrant in teken van de Drechtsteden

de Binnenvaartkrant

De laatstverschenen Binnenvaartkrant had als thema De Drechtsteden.

In deze editie staat het laatste nieuws over de regionale binnenvaartsector, energietransitie, de kansen als maritieme topregio, SeaBubbles testflight en het Binnenvaartcentre of Excellence .

Kortom, een editie die goed weergeeft dat de samenwerking tussen de Drechtsteden gemeenten haar vruchten afwerpt, zowel economisch als educatief.

Lees hier de E-paper.