Nieuwsbrief 24 februari 2017


Leerzame Doedag Alblasserwaard On Stage

doedag 1

De Doe Dag van donderdag 23 februari volgde op het On Stage Beroepenfeest van 6 februari jongstleden op Partycentrum de Lockhorst. Leerlingen gingen op werkbezoek bij de beroepsbeoefenaren met wie ze op het Beroepenfeest een match hadden gemaakt.

Docenten en mentoren (en soms zelfs ouders) gingen mee als begeleiding. De bedoeling was wederom dat leerlingen bij die gelegenheid de kans kregen om de werkplek te zien en te ervaren en ook dit jaar lukte dat weer prima! 

"De invulling van de Doe Dag en het aantal leerlingen was natuurlijk voor elke organisatie anders, afhankelijk van de mogelijkheden bij het bedrijf maar waar ik ook binnen stapte, ik zag geïnteresseerde leerlingen! Erg leuk om te zien. Al met al een erg geslaagde dag want 6 februari was natuurlijk gewéldig maar de Doedag is natuurlijk waar het uiteindelijk écht om draait. De dag waarop leerlingen kunnen zien of hun verwachtingen een beetje kloppen bij de realiteit en praktijk van het beroep dat ze ambiëren ".

doedag 2


Jeugd burgemeester Jessica Winklaar!

jeugdburgemeester

"Met veel genoegen stel ik u voor aan de 1e jeugdburgemeester van Sliedrecht". Met die woorden presenteerde burgemeester Bram van Hemmen op 22 februari de kersverse Jessica Winklaar als eerste jeugdburgemeester van Sliedrecht. Tijdens de eerste vergadering van de kinderraad is Jessica geïnstalleerd.

Jongerenambassadeur

Jessica is als jeugdburgemeester de ambassadeur van jongeren in Sliedrecht van 12 tot en met 18 jaar. Met de input vanuit deze groep kan de jeugdburgemeester de agenda van het college en de raad beïnvloeden op voor jongeren belangrijke thema's. Dit draagt bij aan het inzicht van de jeugd in de lokale democratie en de invloed van hen op de voor hen belangrijkste onderwerpen. Lees Meer


Door de ogen van de klant...

kvo

Het Burgemeester Winklerplein besteedt via de Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)-werkgroep al jaren aandacht aan "schoon, heel en veilig". Eind vorig jaar liep de werkgroep, bestaande uit winkeliers, politie, brandweer en vertegenwoordiging vanuit de Gemeente wederom een dag- en een avondschouw.

Bij deze twee schouwen liepen meerdere ondernemers mee (o.a. namens de Primera, de Winter, Multivlaai, Albert Heijn, Netten, de Gruijter ). In november 2016 werd daaropvolgend een bewustwordingsbijeenkomst bij de gastlocatie Rabobank gehouden met onder andere alle punten die vanuit de schouwen genoteerd waren.  Degenen die meeliepen hadden daarbij vooral gelet óp en gekeken mét de ogen van de klant: "wat zie je als klant nu eigenlijk echt als je je boodschappen komt doen op het Winklerplein?" . Uiteraard keken de politie en brandweer daarbij ook nog mee vanuit hun eigen expertise.

Het Burgemeester Winklerplein wordt de komende jaren in een nieuw jasje gestoken. Het plein wordt her-ontwikkeld tot een aantrekkelijk winkel- en woonplein (klik hier voor eerdere berichtgeving).  Voor het echter (gefaseerd) zover is, wordt het plein ook nu  dagelijks voor boodschappen bezocht door winkelend publiek van binnen en buiten Sliedrecht en is het belangrijk dat het plein ook op dit moment zo aantrekkelijk mogelijk is voor haar klanten.

En dat hoeft niet in grote dingen te zitten. De KVO-werkgroepleden begrijpen immers ook dat met de lopende herontwikkeling door huurders en verhuurders geen (grote) investeringen meer zullen worden gedaan aan de panden die vervangen gaan worden, maar een likje verf en een goede schoonmaakbeurt van een dak doen vaak al wonderen!


 kaas


Het was dan ook vandaag bij een rondje op het plein goed om te zie dat de deur van de Wibra weer een mooie rode geschilderde kleur had en het dak van Kaas en Zo weer fris geboend was. En met de grote betonnen bloembakken die binnenkort overgeschilderd worden, de kauwgomplekken die weer (periodiek) verwijderd worden, de nieuwe prullenbakken en bankjes zijn het de kleine verschillen die het doen voordat de metamorfose van het plein een feit zal zijn.  Maar... het maakt het plein ook in 2017 al een stuk aangenamer winkelen. Dus hopelijk doet goed voorbeeld volgen, een likje verf en een emmer sop voor het dak maken al zo veel verschil!

wibra


Save the date: bijeenkomst Platform Welkom in Sliedrecht op 7 maart 2017

"Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk actief mee kunnen doen in ons dorp en zo een volwaardige plek in onze gemeenschap krijgen. De betrokkenheid van bewoners en organisaties is daarbij onmisbaar."
(wethouder Hanny Visser)


Meedenken

Van werk tot opleidingen tot stages en praktische ondersteuning. Integratie in het arbeidsproces is voor de statushouders hierin van groot belang. "Welkom in Sliedrecht" geeft op dinsdag 7 maart van 18.30 uur tot (maximaal) 21.00 uur de volgende gezamenlijke bijeenkomst. De bijeenkomst vindt plaats op de locatie van Tablis Wonen (Zuiderzeestraat 210) en u bent als Sliedrechtse ondernemer dan ook meer dan van harte welkom! De definitieve agenda volgt op korte termijn.Lees Meer.


Contact

Heeft u vragen, neem dan contact op met projectleider Cherif Jeffali op 06-48982237 of C.Jeffali@participedelft.nu.Ondergrondse containers Burgemeester Winklerplein nu -op basis van contract- ook voor afval van omliggende winkels en horeca

Door Jeroen Sakko -Beleidsadviseur Infra&Groen

De ondergrondse containers in Sliedrecht zijn voor huishoudelijk afval. Voor ondernemers zijn er aparte kleine containers, maar een aantal ondernemers op en rondom het Burgemeester Winklerplein kunnen deze niet op eigen terrein stallen, waaronder de kiosken.
 
Tijdens diverse schouwrondes in het kader van keurmerk veilig ondernemen alsmede tijdens een recente bewustwordingsbijeenkomst, is door ondernemers aandacht gevraagd voor de uitstraling van het winkelgebied op dit punt.
Er is gekeken naar de mogelijkheden, en er is voor gekozen om de ondergrondse containers op het Burg. Winklerplein ook door winkels en horeca te laten gebruiken. Mits hiervoor een overeenkomst is afgesloten met de gemeente.
Bedrijven (winkels en horeca) rondom het Burg Winklerplein hebben op vrijdag 24 februari een brief ontvangen met meer informatie.  

container


Wethouder nodigt ondernemers uit voor gesprek over 'economische agenda'

hans

Wethouder Hans Tanis nodigt de Sliedrechtse ondernemers uit voor een gesprek over de Economische agenda Sliedrecht die op 21 februari door het college is vastgesteld. De gemeenteraad vergadert er naar verwachting op 11 april over.

De ondernemers zijn op 13 maart van 20.00 tot 21.30 uur welkom in het (oude) Raadhuis om met het college te praten over de inhoud van deze agenda.

De 'Economische agenda Sliedrecht' heeft als subtitel ‘blijvende middenmoter in de eerste divisie of groeier naar de economische eredivisie?’. ,,Ik verwacht dat dit voldoende prikkel is voor uw aanwezigheid", aldus de wethouder.

Belangstellenden kunnen zich tot 9 maart aanmelden via da.jagesar@sliedrecht.nl. Voor vragen kan contact opgenomen worden met de heer Drijkoningen; emj.drijkoningen@sliedrecht.nl.


Uitnodiging beeldvormende vergadering Verkeers- en mobiliteitsplan Gemeente Sliedrecht

beeldvormend

Aan VSO Sliedrecht, Fietsersbond, Veilig Verkeer Nederland, Hulpdiensten, Tablis, Scholen, Urgenda

Het College van burgemeester en wethouders heeft het Verkeers- en mobiliteitsplan gemeente Sliedrecht 2017-2040 vastgesteld. In het kader van de beleidsvoorbereiding heeft u hiervoor input geleverd. Dit plan is naar de gemeenteraad van Sliedrecht verzonden. De gemeenteraad start de behandeling van het plan met een beeldvormende vergadering op 6 maart 2017 in zaal De Ark van de Merwebolder te Sliedrecht (Touwbaan 1), aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.  Klik hier voor de agenda.


Samenwerkende gemeenten Drechtsteden en Port of BUSINESS nieuwe partners van CJBD

cjbd

Namens de 7 samenwerkende  gemeenten in de Drechtsteden kondigden accountmanagers Boukje van de Ven (Gemeente Dordrecht) en Ninetta Lorenc (Gemeente Papendrecht)  de nauwere samenwerking namens alle Gemeenten aan: “CJBD (Contact Jonge Bedrijven Drechtsteden) bestaat al jaren en wij zoeken elkaar al vele jaren op. Het is mooi dat we dat nu gaan verdiepen. Als samenwerkende gemeenten in de Drechtsteden komen wij graag in contact met de CJBD-doelgroep, startende en doorgroeiende bedrijven. Onder andere met het Mentorproject kunnen wij hen in hun bedrijfsvoering ondersteunen”, aldus Boukje van de Ven. Lees Meerwelkom


sliedrecht