Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Nieuwsbrief 27 maart 2017

Sluitingstijden horeca

sluiting

Inwoners, ondernemers, horecabezoekers en hulpdiensten worden gevraagd deel te nemen aan het onderzoek.
Op 14 maart jl besloot de gemeenteraad onderzoek te doen naar de huidige sluitingstijden in de horeca.  Wij nodigen iedereen in Sliedrecht van harte uit de enquête in te vullen. Het onderzoek loopt van 22 maart tot en met 5 april.

Start enquête

Een deel van het onderzoek is een enquête die online kan worden ingevuld. Daarnaast worden horeca ondernemers en hulpdiensten geïnterviewd. Horecabezoekers- en medewerkers worden ter plekke bevraagd.

Het onderzoek richt zich niet alleen op het in kaart brengen de meningen van betrokkenen, maar zoveel mogelijk op werkelijke gevolgen van verschillende horeca sluitingstijden in Sliedrecht.


Tussenstand Woonvisie Drechtsteden

woonvisie


Hans Tanis, portefeuillehouder Wonen Drechtsteden, nodigt belangstellenden uit voor de tussenstand Woonvisie Drechtsteden op donderdag 6 april in het Postillionhotel in Dordrecht. Er wordt een analyse gepresenteerd van de woonopgave in de Drechtsteden. Aanwezigen kunnen hier op reageren. Daarna zijn er vier workshops te volgen met als thema's:

  1. Kwaliteitssprong, hoe voegen we waarde toe?
  2. Benutten van het goud in de Drechtsteden, de kansrijke locaties
  3. Thuis in de Drechtsteden, inspelen op de sociale vraag en wonen en zorg
  4. Samen werken aan de uitvoering van de Woonvisie

De bijeenkomst begint om 16.30 uur met een lichte maaltijd en eindigt om 19.00 uur, waarna er gelegenheid is voor borrelen en netwerken.

Aanmelden kan tot maandag 3 april via bureau@drechtsteden.nl.


MKB-Katalysatorfonds Drechtsteden steunt ontwikkeling schone brandstof voor schepen

mkb

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden kent een subsidie toe van € 25.000,- aan DieselUp BV uit Dordrecht. DieselUp gebruikt de subsidie voor een haalbaarheidsonderzoek naar een kleinschalige 'ontzwavelunit'. Met deze innovatieve techniek kunnen schepen hun stookolie aan boord van zwavel ontdoen en zo de SOx-uitstoot (zure regen) aanzienlijk verlagen. Het bedrijf zelf heeft al flink geïnvesteerd in het project en legt zelf ook € 25.000,- bij voor het onderzoek. De adviescommissie van het MKB-katalysatorfonds ziet perspectief voor dit nieuwe product en denkt dat het in potentie van groot belang kan zijn voor de hele maritieme sector.

Samenwerking met bedrijfsleven en onderwijs

De ligging van de Drechtsteden met haar grote maritieme sector is volgens Vincent Toepoel van DieselUp de ideale locatie om de ontwikkeling van hun 'kleine ontzwavelingsunit' (SOU) naar een hoger plan te tillen. "De productie van de SOU vindt deels plaats bij ons moederbedrijf Kemper en van Twist Diesel BV, maar er worden ook toeleveranciers uit de regio ingeschakeld; kleinere bedrijven op het gebied van gespecialiseerd onderhoud of metaalbewerking. Daarnaast zijn er ook verschillende potentiele partners in de Drechtsteden om straks mee te gaan testen. Ook studenten van het Da Vinci College worden ingezet bij de bouw en testen aan de prototypes."

kemper

Bredere economische basis

Het project bevordert niet alleen de samenwerking tussen regionale bedrijven en/of met het onderwijs. Ook versterkt het op de lange termijn de maritieme maakindustrie in de Drechtsteden in bredere zin. De innovatieve techniek voor de zuivering van brandstoffen en grondstoffen biedt namelijk perspectief op talloze nieuwe duurzame toepassingen, ook in andere sectoren. Wethouder Jasper Mos: "Dit project is een mooi voorbeeld van nieuwe technologie voor duurzame scheepvaart waarmee wij ons als maritieme topregio kunnen profileren."

mkb k

MKB-katalysatorfonds Drechtsteden

Het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden is, in het kader van de regionale 'investeringsstrategie maritieme topregio', gecreëerd door de regionale overheid om te investeren in de innovatiekracht van de regio en zo de ambities van ‘Samen Stad aan het Water, Samen Maritieme Topregio’ kracht bij te zetten. Het fonds levert niet alleen een bijdrage aan vroege fase financiering voor innovaties van regionale MKB-bedrijven door cofinanciering, maar draagt hieraan ook bij door het ontsluiten van relevante netwerken en het bieden van faciliteiten. Om die reden is het fonds ondergebracht bij de Duurzaamheidsfabriek, waar bedrijfsleven, onderwijs en overheid samenwerken aan innovatie op het terrein van duurzaamheid, maritieme techniek en energie.

Contact

contact

Meer informatie over het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden vindt u op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl. Of neem contact op met de secretaris van het fonds Martin Hulsebosch: mhulsebosch@duurzaamheidsfabriek.nl; 06-12684341

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn