Nieuwsbrief 27 september 2018

Werkzaamheden Sportlaan/N482

link

Begin oktober 2018 gaan we van start met de reconstructie van de Sportlaan en de kruising van de Sportlaan met de N482.

Beeld krijgen bij deze herinrichting? Wethouder Ton Spek neemt u mee en vertelt u  over de nieuwe situatie als u hier klikt.


Oproep aan het dorp

bram van hemmen

Brief van burgemeester Bram van Hemmen


Beste inwoners van Sliedrecht,

De laatste twee jaar zie ik zaken in ons dorp gebeuren die mij niet tot vreugde stemmen. De laatste tijd word ik geconfronteerd met berichtgeving over bestuurders die mij raakt. Termen als 'corrupt', 'niet integer', 'onbetrouwbaar' en 'vriendjespolitiek' vliegen mij te vaak en te makkelijk om de oren en dansen me voor de ogen.


Als burgemeester ben ik bij wet belast met het bevorderen van de integriteit in de gemeente (artikel 170, tweede lid Gemeentewet). In die rol ben ik verantwoordelijk voor de afdoening van een integriteitsmelding. Vanuit mijn ambt als burgemeester van Sliedrecht, spreek ik me uit over wat ik in ons dorp zie gebeuren.

Er moet in ons dorp een einde komen aan het doen van ongefundeerde beschuldigingen!

Beschuldigingen die achteraf onterecht blijken, zijn slecht voor het imago van ons dorp. Vandaag is het de ene bestuurder, morgen is het een ander persoon. Het kan ons allemaal treffen en je kunt je dan niet verdedigen. Het raakt niet alleen de persoon die beschuldigd wordt, maar ook zijn familie.

Natuurlijk is er altijd ruimte voor integriteitsmeldingen! Voor serieuze meldingen is bij mij alle ruimte. Zodra ik een onderbouwde melding binnen krijg, zal ik die altijd serieus in behandeling nemen. En vergis u niet. Op het moment dat blijkt dat er een schending van integriteit is, zal ik niet aarzelen om passende maatregelen te nemen.

Er is de afgelopen maanden veel gebeurd. Nu is er een punt bereikt waarop ik zeg: Dit accepteer ik niet! Er zijn grenzen! Beschuldigingen zijn nooit vrijblijvend. Bestuurders zijn beschuldigd, beschadigd en gekwetst. Het kan niet zo zijn dat er een melding wordt gedaan louter en alleen om een bestuurder te beschadigen of om een persoonlijk doel te realiseren. Daar trek ik als burgemeester de grens.

Bestuurders van ons dorp werken voor de gemeenteraad: Dat zijn uw volksvertegenwoordigers, die namens u besluiten nemen om ons dorp mooier te maken. Als er een democratisch besluit is genomen, voert een bestuurder dat uit. Nederland is een rechtsstaat. Als u het ergens niet mee eens bent, dan kunt u altijd bezwaar maken. En mocht dat nodig zijn dan beslist de rechter wie gelijk heeft. Zo doen we dat in ons land.

Iedereen die een melding van niet integer handelen wil doen, kan dit bij mij schriftelijk doen. Met de kennis die ik nu heb, zal ik altijd om een onderbouwing vragen. Het is niet alleen mijn rol en taak om me uit te spreken tegen ongefundeerde beschuldigingen. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor iedereen!

Sliedrecht is een dorp om trots op te zijn, maar daar moeten we wel met zijn allen aan blijven werken.


Met vriendelijke groet,

Bram van Hemmen
Burgemeester van Sliedrecht

logo

Inpiratiesessie Techniekroute

inspiratiesessie

Op maandag 24 september jongstleden vond - op de gastlocatie van DD Reklame op de Blankenstraat- de inspiratiesessie Techniekroute 2018 plaats. Met een mooie vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven, het onderwijs en de gemeente werd er druk na- en meegedacht met elkaar om de eerste editie op 14 november aanstaande tot een mooi succes te gaan maken.  Niet alle deelnemende partijen konden helaas aanwezig zijn, maar zij worden uiteraard snel bijgepraat over de uitkomsten van deze inspiratiesessie. Meer weten of meedoen? Lees hier verder.

Voor een vergroting dubbelklik de bovenstaande afbeelding.


Gemeente Sliedrecht verhuurt derde verdieping Gemeentehuis

danser

De gemeente Sliedrecht is van plan om de derde verdieping van het gemeentekantoor te verhuren aan Danser Group BV uit het dorp. Het bedrijf groeit en is daarom op zoek naar een nieuwe locatie. De gemeente is gevraagd om mee te denken over een oplossing. Sinds eind augustus zijn de gemeentelijke diensten op het gebied van jeugd- en gezinshulp, zorg, welzijn, werk en inkomen ondergebracht in Het Bonkelaarhuis. Daarmee is De Reling vrijgekomen in het gemeentekantoor.

De gemeente vindt het belangrijk dat we lokale maritieme bedrijven in Sliedrecht behouden en dat ze kunnen blijven groeien in het dorp. Bovendien kan door deze oplossing een bedrijf dat al sinds jaar en dag in Sliedrecht is gevestigd, in het dorp blijven. Wethouder Hans Tanis: "Hiermee behouden we belangrijke werkgelegenheid voor Sliedrecht".

Tegelijkertijd wordt de sinds kort vrijgekomen ruimte in het gemeentekantoor snel ingevuld. In het coalitieakkoord was afgesproken dat de gemeente een oplossing zou zoeken voor die leegstand. De gemeenteraad van Sliedrecht moet nog instemmen met de plannen.


Gemeente Sliedrecht krijgt subsidie voor aardgasvrij maken Sliedrecht-Oost

aardgasvrij

De gemeente Sliedrecht heeft in juni 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken om Sliedrecht-Oost aardgasvrij te maken en heeft deze subsidie toegekend gekregen.

Het subsidiebedrag van 3,8 miljoen euro is bedoeld voor het aardgasvrij maken van circa 500 particuliere koopwoningen, 100 grondgebonden huurwoningen en één verzorgingstehuis.Deze woningen worden aangesloten op een nieuw warmtenet.

Lees Meer