Nieuwsbrief 6 november 2017

Dag van de BHV

Vandaag is het de Dag van de BHV. Bij calamiteiten moet u werknemers en bezoekers kunnen opvangen en verzorgen. Daarom moet u de bedrijfshulpverlening (BHV) in uw bedrijf regelen. Hoe u dit doet, hangt onder meer af van de aard en omvang van uw bedrijf. In de Arbeidsomstandighedenwet staan algemene aanwijzingen. Het aantal bedrijfshulpverleners bepaalt u aan de hand van de gegevens in de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Belangrijke factoren daarbij zijn het aantal medewerkers en het gemiddelde aantal bezoekers. U moet zorgen dat er altijd voldoende BHV'ers beschikbaar zijn.

U moet een calamiteitenplan (bedrijfsnoodplan) maken, dat precies aangeeft waar de hulpverlening uit bestaat. Het verplichte ontruimingsplan kan deel uitmaken van het calamiteitenplan. Op (tijdelijke) bouwplaatsen moeten aannemers en onderaannemers samen zorgen voor de bedrijfshulpverlening. Onderlinge afspraken op het gebied van veiligheid en gezondheid moet u schriftelijk vastleggen in het VenG-plan. Het hoofd bedrijfshulpverlening is verantwoordelijk voor de aanwezigheid en volledigheid van een bedrijfshulpverleningsplan. Dit plan moet afgestemd zijn met het V&G-plan. Lees Meer


Reshoring in de Drechtsteden....?

reshoring 1reshotring 2

Vragen? Neem contact op met uw accountmanager bedrijven Esther Smit op e.smit@sliedrecht.nl. Lees Meer


Infographic gevolgen Regeerakkoord voor ondernemers

infographic

De Rijksoverheid heeft de hoofdlijnen van het regeerakkoord in een infographic gezet  met gevolgen voor ondernemers. Lees hier meer.

Kom je ook...

brand online

.... naar de CJBD- bijeenkomst op 13 november op het Bonkelaarsplein bij de Rabobank Merwestroom? Lees Meer

Enquête HBO Drechtsteden

HBO

Namens onze collega's van het programma Arbeidsmarktbeleid Drechtsteden vragen wij even kort uw tijd voor het invullen van een enquête die met een beperkt aantal vragen de behoefte aan hoger onderwijs van ( onder andere) de Sliedrechtse ondernemer meet.Gelet op het belang van het thema hopen wij van harte dat u de enquête invult. Dit kan tot en met vrijdag 10 november 2017 via deze link.

(Werkt de link niet, dan kunt u de enquête ook invullen door in uw browser het volgende adres te kopiëren en plakken: https://goo.gl/forms/bNP6CWkuA4CQ59yt2)

Lees Meer


Algemene ontheffing op grond van artikel 2:29 APV

openingstijden

Op 12 oktober 2017 heeft de burgemeester van Sliedrecht besloten een algemene ontheffing op grond van artikel 2:29 van de Algemene Plaatselijke Verordening (incidentele ontheffing openingstijden) te verlenen voor maximaal zes keer per kalenderjaar per horecabedrijf.

Het besluit treedt niet eerder in werking dan op 1 januari 2018, met dien verstande dat de ontheffing niet geldt voor de nacht van 31 december op 1 januari. Voor deze nacht dient een reguliere ontheffing te worden aangevraagd. Lees hier het persbericht of lees de hele tekst van het PDF-bestandbesluit.


UITGELICHT: Nieuwe samenstelling werkgroep KVO Kerkbuurt

nieuwe werkgroep

Regelmatig komt de werkgroep KVO Kerkbuurt bijeen op de gastlocatie van King- Jeans &Casuals op de Kerkbuurt.  Op vrijdag 3 november j.l.  was dit ook het geval, al stonden die dag niet alleen de actiepunten in het gebied op de agenda.

Zo kwam Bart Zwager, franchisenemer van o.a. Teamkappers Sliedrecht , zich bijvoorbeeld voorstellen als nieuw werkgroeplid. De betrokken ondernemer, met meerdere franchisevestigingen in Zuid-Holland, vindt het belangrijk om zijn steentje in Sliedrecht bij te dragen voor een 'schoon, heel en veilig' winkelgebied. Als werkgroep zijn we ontzettend blij met deze enthousiaste en spontane aanmelding. Welkom Bart!

Helaas stond de agenda ook in het teken van afscheid. Raymond van Gaalen, filiaalmanager van de Jumbo op de Kerkbuurt en al geruime tijd betrokken als werkgroeplid , nam vandaag afscheid omdat hij is overgeplaatst naar een andere vestiging (Ridderkerk). We hopen als werkgroep met zijn opvolger Stacey de Vries de werkgroep weer compleet te maken en gaan Raymond en zijn inzet uiteraard erg missen. Raymond, bedankt voor je inzet!

Ook werd vrijwilliger Jan van Gameren van het Zakkenroller Preventieteam nog even in het zonnetje gezet. Jan is altijd aanwezig bij de werkgroepsessies om mee te denken en zet zich altijd vol verve in. Jan is onmisbaar als er zaken als bijvoorbeeld  de enquêtes en de brochures over etalageverlichting worden rondgebracht. Dus Jan, een welverdiend wijntje voor onze #grootindoen- vrijwilliger! Cheers...


Meer KVO-nieuws

kvo schoon heel en veilig

Morgen,  op dinsdag 7 november zal de audit plaats vinden van het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het Burgemeester Winklerplein. Het BW-plein gaat hiermee alweer op voor de derde ster.