Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Nieuwsbrief 9 juni 2017


ontbijt

Ontbijtsessie Toekomstverkenning Drechtsteden op 29 juni

Graag nodig ik u hierbij, namens de Kamer van Koophandel, uit voor de ontbijtsessie Toekomstverkenning Drechtsteden, vernieuwen doen we graag samen! op donderdag 29 juni aanstaande. Door snelle veranderingen en de economische crisis zetten leegloop en leegstand de vitaliteit van veel binnensteden en regio’s onder druk. Deze problematiek is aanleiding voor een nieuw landelijk initiatief ‘Laat stad en regio bruisen’, dat in regio’s kan worden uitgewerkt.  In PDF-bestandbijgaande brochure staat meer achtergrondinformatie.


Op 29 juni aanstaande. organiseert de Kamer van Koophandel een ontbijtsessie, waarin de vitaliteit van binnensteden centraal staat. We willen met elkaar een toekomstverkenning houden over hoe de centra van de Drechtsteden zich kunnen ontwikkelen en wat zij van elkaar kunnen leren. De Drechtsteden hopen de resultaten van deze ontbijtsessie mee te kunnen nemen in hun voorbereidingen voor een Regiodeal, waarin partijen concreet met elkaar aan de slag gaan voor versterking van stad en regio. PDF-bestandIn de bijlage leest u meer over het programma en hoe we in de ontbijtsessie aan de slag gaan met co-design. We nodigen u van harte uit om de ontbijtsessie  bij te wonen en input te leveren voor de toekomstverkenning.  De ontbijtsessie vindt plaats op de Blaak 40 Rotterdam ( gebouw KVK) van 7.30- 10.00 uur.


Aanmelden ontbijtsessie

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de ontbijtsessie. Wilt u dit s.v.p. doorgeven aan Carolijn Saderi op  carolijn.saderi@kvk.nl. Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Ook daarvoor kunt u terecht bij Carolijn Saderi via het eerder genoemde e-mailadres of via 06-12767602.


Partnerschap

De Drechtsteden zijn sinds maart jongstleden partner van het OnderNemerSplein. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van dit plein.  Aansluitend op de ontbijtsessie vindt de feestelijke opening van het vernieuwde OnderNemerSplein plaats door minister Henk Kamp. U bent van harte welkom om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn. De uitnodiging hiervoor treft u onderstaand aan:


Tevens aanmelden voor de Opening OnderNemerSplein aansluitend op de Ontbijtsessie? Klik dan hier.

ons1

ons 2Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn