Nieuwsbrief 9 juni 2017


ontbijt

Ontbijtsessie Toekomstverkenning Drechtsteden op 29 juni

Graag nodig ik u hierbij, namens de Kamer van Koophandel, uit voor de ontbijtsessie Toekomstverkenning Drechtsteden, vernieuwen doen we graag samen! op donderdag 29 juni aanstaande. Door snelle veranderingen en de economische crisis zetten leegloop en leegstand de vitaliteit van veel binnensteden en regio’s onder druk. Deze problematiek is aanleiding voor een nieuw landelijk initiatief ‘Laat stad en regio bruisen’, dat in regio’s kan worden uitgewerkt.  In bijgaande brochure staat meer achtergrondinformatie.


Op 29 juni aanstaande. organiseert de Kamer van Koophandel een ontbijtsessie, waarin de vitaliteit van binnensteden centraal staat. We willen met elkaar een toekomstverkenning houden over hoe de centra van de Drechtsteden zich kunnen ontwikkelen en wat zij van elkaar kunnen leren. De Drechtsteden hopen de resultaten van deze ontbijtsessie mee te kunnen nemen in hun voorbereidingen voor een Regiodeal, waarin partijen concreet met elkaar aan de slag gaan voor versterking van stad en regio. In de bijlage leest u meer over het programma en hoe we in de ontbijtsessie aan de slag gaan met co-design. We nodigen u van harte uit om de ontbijtsessie  bij te wonen en input te leveren voor de toekomstverkenning.  De ontbijtsessie vindt plaats op de Blaak 40 Rotterdam ( gebouw KVK) van 7.30- 10.00 uur.


Aanmelden ontbijtsessie

Graag vernemen wij of u deelneemt aan de ontbijtsessie. Wilt u dit s.v.p. doorgeven aan Carolijn Saderi op  carolijn.saderi@kvk.nl. Heeft u naar aanleiding van deze e-mail nog vragen? Ook daarvoor kunt u terecht bij Carolijn Saderi via het eerder genoemde e-mailadres of via 06-12767602.


Partnerschap

De Drechtsteden zijn sinds maart jongstleden partner van het OnderNemerSplein. In de afgelopen maanden is hard gewerkt aan de vernieuwing van dit plein.  Aansluitend op de ontbijtsessie vindt de feestelijke opening van het vernieuwde OnderNemerSplein plaats door minister Henk Kamp. U bent van harte welkom om bij deze feestelijke opening aanwezig te zijn. De uitnodiging hiervoor treft u onderstaand aan:


Tevens aanmelden voor de Opening OnderNemerSplein aansluitend op de Ontbijtsessie? Klik dan hier.

ons1

ons 2Gratis startersdag Drechtsteden voor (pre)starters en jonge ondernemers op 15 juni

start

Op donderdag 15 juni 2017 organiseert Startersdagen.com in samenwerking met Rabobank Merwestroom en Drechtsteden en de Drechtstedengemeenten de gratis startersdag Drechtsteden in het Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Deze bevat veel informatie en kennis over beginnend ondernemerschap en is bedoeld voor oriënterende starters, starters en eigenaren van een bedrijf tot drie jaar oud.

 

Waarom een startersdag?

70% van de beginnende zelfstandigen en jonge bedrijven blijkt na 18 maanden alweer te zijn gestopt. Het gebrek aan een goede voorbereiding is daarvan meestal de oorzaak. Daarom biedt Startersdagen.com de kans op een goede voorbereiding door het organiseren van een startersdag. Het evenement bestaat uit een rijk avondprogramma dat wordt gevuld met een startersmarkt, seminars, workshops en een netwerkborrel. Verschillende thema’s komen aan de orde, zoals financieel advies, ondernemersplan, klantmanagement, (online) marketing en reclame, bedrijfsbegeleiding en rechtsvormen.

 sd2

Afwisselend programma

De startersdag kent een intensief en informatierijk programma dat bestaat uit een optioneel broodjesbuffet (optioneel),officiële opening en plenaire kennisdeling, startersmarkt en doorlopende seminars en workshops. De startersmarkt bestaat uit meerdere landelijke en regionale kennispartners en deze worden afgewisseld met meerdere rondes van kennissessies in de vorm van presentaties, workshops en masterclasses. Afsluitend vindt er een aangeklede netwerkborrel plaats.

 

Aanmelden

De startersdag is op donderdag 15 juni in het Cultureel Centrum Cascade in Hendrik-Ido-Ambacht. Het officiële programma start om 18.45 uur. Iedereen is welkom vanaf 17.30 uur voor een optioneel broodjesbuffet. Deelnemen aan de startersdag is geheel gratis. De kosten voor het broodjesbuffet bedragen €9,50 per persoon. Aanmelden kan via www.startersdagen.com/Drechtsteden2017. Hier staat ook meer informatie over de avond, de standhouders, de seminars en sprekers tijdens het evenement.

sd 3

Aangesloten partners

Aangesloten zijn onder andere:

  • Rabobank Merwestroom en Drechtsteden
  • De Drechtsteden Gemeenten (o.a. de Gemeente Sliedrecht)
  • Multicopy Sliedrecht
  • Qredits
  • CJBD
  • Interpolis

Lees Meer