Spring naar inhoud

Nieuwsbrief augustus 2016

De Drechtsteden hebben onlangs € 500.000 gereserveerd voor het stimuleren van innovaties in de (maritieme) maakindustrie. Heeft u, als regionale MKB-onderneming, een vernieuwend idee of pilot en bent u op zoek naar financiering om dit mogelijk te maken, dan kunt u een subsidieaanvraag indienen bij het MKB-katalysatorfonds Drechtsteden. Ik kom graag bij u langs om samen met u te kijken welke mogelijkheden er zijn voor uw bedrijf.

Anders dan andere subsidie-instrumenten is een aanvraag eenvoudig. Bovendien bent u in de gelegenheid om uw plannen mondeling toelichten bij een adviescommissie die bestaat uit ervaren ondernemers uit de regio. Binnen zes weken weet u of u in aanmerking komt voor financiering. Ook uniek aan het MKB-katalysatorfonds is dat het direct verbonden is aan de Duurzaamheidsfabriek. Via deze 'innovatie hotspot' heeft u toegang tot faciliteiten én tot relevante netwerken in het bedrijfsleven en het onderwijs.


Beschikbare subsidies:

  • Kennisvoucher: Maximaal €5.000* Een tegemoetkoming in de kosten voor het inschakelen van een kennisinstituut voor het beantwoorden van een onderzoeksvraag.
  • Prototyping: Maximaal €5.000* Een tegemoetkoming in de kosten voor het ontwikkelen van een prototype van een nieuw product.
  • Haalbaarheidsonderzoek: Maximaal €25.000* Een tegemoetkoming in de kosten van een onderzoek naar de technische en economische risico’s van het ontwikkelen van een productinnovatie.
  • Kwartiermaker: Maximaal €40.000* Bijdrage voor het kwartiermaken voor grootschaliger, locatiegebonden voorzieningen en proeflocaties voor R&D activiteiten.


Het gaat in alle gevallen om een cofinanciering van maximaal 50%. U dient dus zelf ook een vergelijkbaar bedrag in het project te financieren .


Interesse gewekt?


Enkele bedrijven gingen u al voor en hebben succesvol een aanvraag ingediend.

U kunt een kijkje nemen op www.mkbkatalysatorfondsdrechtsteden.nl. Of natuurlijk contact met mij opnemen.


Met vriendelijke groet,


Robin van der Zee
 E: rvanderzee@duurzaamheidsfabriek.nl
 T: +31 6 12684341
 Twitter:  @MKB_katalysator

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn