Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers Nieuwsbrieven Ondernemen Nieuwsbrief begin januari 2017

Nieuwsbrief begin januari 2017

nieuwjaarsreceptie

Lees Meer


Een kijkje achter de schermen van de afvalverwerking van Sliedrecht

Samen eruit halen wat erin zit. Bent u ook geïnteresseerd hoe de Gemeente Sliedrecht omgaat met afval? Kijk dan hier voor een kijkje achter de schermen.

afvalverwerking


Voorontwerp bestemmingsplan De Driehoek

Het vigerende bestemmingsplan bedrijventerrein De Driehoek, dat in 2010 is vastgesteld, biedt door de maatwerkbestemmingen en ´krappe' bestemmingsplanregeling nagenoeg geen ruimte aan geïnteresseerde andere bedrijven. Derhalve dient er een nieuw bestemmingsplan voor De Driehoek opgesteld te worden dat andere ontwikkelingen wel toestaat en een goed functionerend bedrijventerrein niet in de weg staat.

Ter inzage

In het kader van de inspraak als bedoeld in de gemeentelijke inspraakverordening ligt het voorontwerp bestemmingsplan De Driehoek vanaf 30 december 2016 gedurende 4 weken, dus tot vrijdag 27 januari 2017, ter inzage.

Inspraak

Tijdens de periode van terinzageligging kan een ieder zijn of haar reactie op het voorontwerp bestemmingsplan bekend maken. Hier kunt u digitaal uw inspraakreactie geven. Lees Meer

driehoek

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn