Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Nieuwsbrief februari 2017


Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027

dijkvisie

Op 24 januari 2017 is de "Dijkvisie Sliedrecht, 2017-2027" door de raad vastgesteld. De dijkvisie is tot stand gekomen in nauw overleg met de bewoners en bedrijven van het historische dijklint. Hiervoor zijn in de afgelopen jaren meerdere bewonersavonden gehouden. Tijdens deze bewonersavonden konden de aanwezigen input aanleveren en reageren op de voorstellen van de gemeente. Gedurende de inspraaktermijn zijn circa 60 reacties binnengekomen. Alle op- en aanmerkingen zijn zoveel mogelijk verwerkt in de definitieve dijkvisie.

De dijkvisie vormt de basis voor de inrichting van het totale historische dijklint van Sliedrecht voor de komende tien jaar. De nadruk ligt op de aanpak van verpaupering en het behouden en versterken van de cultuurhistorische waarden. Om nieuwe ontwikkelingen in goede banen te leiden zijn hiervoor in de dijkvisie richtlijnen opgenomen.

Lees Meer


Vanavond nformatiebijeenkomst over Chemours/ DuPont op het Griendencollege

chemours

Vanavond, woensdag 1 februari  is er een Beeldvormende vergadering over Chemours/Dupont in het Griendencollege, Prof. Kamerlingh Onneslaan 109 te Sliedrecht.  De informatiebijeenkomst is van 20.00 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur.De gespreksleider is Stefan Wijers.
Lees MeerLeden van de Economic Development Board Drechtsteden bekend

econmic board

Het Drechtstedenbestuur heeft de leden van de Economic Development Board van de Drechtsteden benoemd. Onder aanvoering van Sjoerd Vollebregt gaat een sterk team van ondernemers, overheid en onderwijs aan de slag met het versterken van de economische regio Drechtsteden.

Samenwerking

De Economic Development Board is een strategische samenwerking tussen bedrijfsleven, onderwijs en overheid in de Drechtsteden en zet zich – naast en met de bestaande samenwerkingsverbanden – in voor een sterkere economische regio. Het platform kan economische doelen, kansen en ontwikkelingen agenderen, bundelen, initiëren, opschalen en stimuleren. De Board versterkt de economische structuur in de regio, bundelt de krachten van ondernemers, onderwijs en overheid, hetgeen in de toekomst moet leiden tot meer werkgelegenheid en innovaties. Daarbij zoekt de Board in de uitvoering actief de aansluiting bij bestaande structuren.

Lees Meer


Goed voorbeeld doet volgen

aed

Machinefabriek Vos en Van Es Architecten hebben samen het initiatief genomen hun bedrijfspand te voorzien van een Automatische Externe Defibrillator (AED).

,,Zo'n apparaat kan levens redden. Daarom vonden we het belangrijk er een aan te schaffen”, lichten Ed Vos en Piet van Es toe. ,,Niet alleen voor de ruim dertig medewerkers in het gebouw, maar ook voor andere bedrijven in de buurt en voor omwonenden.” De AED hangt daarom goed bereikbaar aan de buitenkant van het pand aan de Rivierdijk, bij de hoofdingang. Buurtbewoners en omliggende bedrijven zijn schriftelijk op de hoogte gesteld van het nieuwe apparaat.

Een AED is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische schok. Het hart zal dan in veel gevallen weer normaal gaan kloppen. De overlevingskans van het slachtoffer wordt zo enorm vergroot.

gemeente

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn