Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers Nieuwsbrieven Ondernemen Nieuwsbrief september-2 2016

Nieuwsbrief september-2 2016


Bijeenkomst Mobiliteitsvisie Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht organiseert een bijeenkomst op 10 oktober om 19.30uur tot 21.30 uur in het Raadhuis, om met inwoners en ondernemers te praten over het vervoer over 30 jaar.

Klik hier voor uw uitnodiging via Youtube

youtube


Bezwaar tegen goedkeuringsbesluit Chemours

chemours

Het college van B&W van de gemeente Sliedrecht tekent PDF-bestandbezwaar aan tegen een besluit van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, namens de provincie Zuid-Holland, over Chemours. Met dit besluit verleent de Omgevingsdienst goedkeuring aan een onderzoeksrapport van Chemours over de (gas)stromen die niet door de Thermal Converter-installatie kunnen worden verwerkt.

De Thermal Converter-installatie zorgt ervoor dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. In de vergunning van 2013 is op verzoek van de gemeente Sliedrecht opgenomen dat het rendement van deze installatie de komende jaren moet stijgen van minimaal 94 procent naar 95 procent op 1 januari 2018, met een streefwaarde van 97 procent. De resterende (gas)stromen worden op een andere manier verwerkt. Binnen twee jaar moest Chemours een onderzoeksrapport aanbieden, waarmee aangetoond moest worden hoe ze de uitstoot van deze (gas)stromen verder konden reduceren. Dit rapport is nu goedgekeurd door de Omgevingsdienst ZHZ, maar daar tekent de gemeente Sliedrecht bezwaar tegen aan.

Stevig bezwaarschrift

Volgens het college voldoet het rapport niet aan de eisen. Wethouder Hanny Visser: "Voor de gezondheid van de inwoners van Sliedrecht is het van groot belang dat Chemours zo min mogelijk schadelijke stoffen uitstoot. Daarom kijken we kritisch naar de gang van zaken rond deze Thermal Converter-installatie. Dat heeft geleid tot een stevig bezwaarschrift." Op maandag 19 september is dit bezwaarschrift besproken in een bestuurlijk overleg, waarbij is afgesproken dat de partijen een vervolgoverleg plannen over de bezwaren.

Bezwaar- en beroepsmogelijkheden

In het lokale gezondheidsbeleid 2016-2019 – dat vorige week naar de gemeenteraad is verstuurd –  kondigde het college al aan actief gebruik te gaan maken van bezwaar- en beroepsmogelijkheden om ongewenste uitstoot te voorkomen. Het bezwaar tegen het goedkeuringsbesluit is daar een voorbeeld van.
Ook de gemeenten Dordrecht en Papendrecht hebben bezwaar aangetekend tegen het goedkeuringsbesluit.


kvooo

De KVO-B- enquête nog niet ingevuld?

Bent u ondernemer op de Nijverwaard, Kerkerak, het Noordoost Kwadrant of het Stationspark en heeft u de enquête voor het Keurmerk Veilig Ondernemen nog niet ingevuld? Doe het dan alsnog en klik hier.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn