Spring naar inhoud

Nieuwsflits 28-11-2016

bijeenkomst

Herinnering Bijeenkomst "De economie herstelt, nu de banen nog..."


Op woensdag 14 december 2016 is het zo ver. In de Duurzaamheidsfabriek gaan we samen aan de slag om concrete stappen te maken op het gebied van innovatie, onderwijs en nieuwe werkgelegenheid. U kunt rekenen op inspirerende sprekers, constructieve gesprekken en tastbare resultaten!

Kansen zien...

Met het maritieme cluster hebben de Drechtsteden een sterk, onderscheidend economisch profiel dat de regio aantrekkelijk maakt voor bedrijven en investeerders. De werkgelegenheid wordt echter vooral gedreven door andere grote sectoren en groeisectoren. Nu de Nederlandse economie weer in de lift zit, zijn er kansen om de economische positie van de Drechtsteden verder te verstevigen.

Kansen grijpen!

Om die kansen te verzilveren is het van belang dat er voldoende goed opgeleid personeel beschikbaar is. Daarnaast is het belangrijk dat er nieuwe werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft voor de inwoners van de Drechtsteden. Dit kan alleen wanneer bedrijfsleven, onderwijs en overheden vanuit een gezamenlijke agenda stevig inzetten op (sociale) innovatie, duurzame inzetbaarheid (leven lang leren) en een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.

Meld u aan!

Daarom nodigen we u, als stakeholder uit bedrijfsleven, onderwijs of overheid van harte uit om deel te nemen aan ons werkcongres. Graag tot ziens op 14 december!

https://www.aanmelder.nl/nu-de-banen-nog
Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn