Spring naar inhoud

Nieuwsflits augustus 2016


Uitnodiging bijeenkomst 15 september: Innovatie en Reshoring 2.0 in de Drechtsteden

Onderzoeken geven aan dat er de komende jaren kansen liggen in de (maritieme) maakindustrie voor economische groei en werkgelegenheid. Technologische en sociale innovaties leiden tot nieuwe en verbeterde producten en maken het mogelijk om productieprocessen efficiënter in te richten. Dat is een reden voor bedrijven om hun bestaande business modellen nog eens tegen het licht te houden, met name ook waar (delen van) de productie in het buitenland zijn gevestigd of worden ingekocht.

Waar 'offshoring' naar en inkoop in 'lagelonenlanden' in met name Azië en Oost‐Europa een jaar of tien geleden voor veel bedrijven nog een logische keuze was, merken steeds meer bedrijven dat de business case nu heel anders uitpakt. Volgens prof. dr. Wilthagen past reshoring binnen een nieuwe fase van mondialisering, waarin afwegingen die eerder zijn gemaakt minder vanzelfsprekend zijn. "Veel bedrijven halen werk terug uit lagelonenlanden, omdat ze er simpelweg geen business case meer hebben."

Naast de toenemende loon‐ en energiekosten, spelen ook zaken als culturele verschillen, kwaliteitsnormen, stabiliteit en MVO‐aspecten daarbij een rol. Het in eigen land produceren en inkopen van (deel)producten biedt steeds meer perspectief. Reshoring kan ook een belangrijke strategie zijn om de arbeidsmarkt, die voor veel mensen nog 'op slot' zit, te vergroten.

PDF-bestand Klik hier voor het programma. 


m erwedeBezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn