Spring naar inhoud

Nieuwsflits december


updaaaate

Update enquête KVO-B

Uit de enquête op de bedrijventerreinen Kerkerak, Nijverwaard, Stationspark en het NO-kwadrant en de daaruit opgestelde veiligheidsanalyse blijkt, dat er (aldus de respondenten) een aantal veiligheidsproblemen op de bedrijventerreinen voorkomen. Deze richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden:

  • Individuele opmerkingen m.b.t. verkeers(on)veiligheid / overlast / parkeren;
  • Openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s en personenauto’s;
  • Aangifte en meldingenbereidheid;
  • Onderhoud en beheer;
  • Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en de directe omgeving van het bedrijf;
  • Bereikbaarheid openbaar vervoer;
  • Gladheidbestrijding;
  • Inbraak bedrijfspanden;
  • Ondermijnende criminaliteit;
  • Cybercriminaliteit.

Voor het terugdringen van de geconstateerde thema’s zijn de inspanningen van de samenwerkende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede. Hier zullen de leden van werkgroep KVO-B zich -namens de politie, brandweer, ondernemers en de gemeente -voor gaan inspannen.

Conclusie resultaat enquête 2016

De behaalde percentages uit het resultaat van 2016 zijn berekend op basis van een respons van in totaal 183 respondenten. Het maximaal te behalen aantal respondenten bedroeg 301. Het werken met deze respons-aantallen zorgt ervoor dat de percentages een getrouw beeld weergeven van de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen. Op basis van deze respons kunnen ook de doelstellingen voor het vervolgtraject worden vastgesteld.

Vervolgtraject

Op 17 februari 2017 komt de werkgroep wederom bijeen en zal er een verdere uitwerking van de gezamenlijke veiligheidsanalyse plaatsvinden. Zodra de document definitief gereed is, zal het via de verschillende kanalen (gemeentelijke website, VSO-portal, digitale nieuwsbrief en de social media) met u gedeeld worden.   Lees Meer


Planning van de werkzaamheden aan de Marisstraat, Ringersstraat en de Blankenstraat

planning

Hierbij treft u een update aan van de werkzaamheden aan de Marisstraat, Ringersstraat en de Blankenstraat. Mocht u vragen hebben, dan kunt u terecht bij onze projectleider, de heer Edwin de Groot, op E.de.Groot@Sliedrecht.nl .

PDF-bestandKlik hier voor de PDF.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn