Spring naar inhoud

Nieuwsflits juli 2016

SLIEDRECHT, 4 juli 2016 – De gemeente Sliedrecht is op zoek naar ondernemers met ideeën voor de invulling van het toekomstige Recreatief Knooppunt. Kansrijke plannen worden door het college van B&W geselecteerd en verwerkt in een ontwerp.

Het Recreatief Knooppunt moet de recreatieve achtertuin voor inwoners van Sliedrecht worden én het startpunt voor een recreatief bezoek aan de Alblasserwaard. Het is voorzien ten oosten van de N482, tussen de Betuwelijn en de Kweldamweg. Uiterlijk medio 2017 besluit de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt er definitief komt.

Vrije ruimte


 De gemeenteraad gaf dinsdag 21 juni groen licht om de voorbereidingen aan het Recreatief Knooppunt te starten. Een deel van de inrichting ligt al vast. Zo zullen de voetbalvelden en accommodatie van v.v. Sliedrecht een plek krijgen, net als een parkeervoorziening en een gebied met weide, ruigte, bomen en paden. Daarnaast is er nog vrije ruimte voor private initiatieven, die qua karakter uiteraard moeten passen binnen het Recreatief Knooppunt. Er is interesse getoond in het exploiteren van een hengelsportvijver en een recreatieterrein, maar de gemeente geeft graag ook anderen de kans om goede ideeën aan te dragen.


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn