Spring naar inhoud

Nieuwsflits september 2016


plaatje


Vrijdag, 30 september om 16:00 uur gaat de kruising bij Het Plaatje weer open. De werkzaamheden aan de kruising Baanhoek/Deltalaan zijn drie weken eerder klaar dan gepland.

Op maandag 22 augustus zijn de werkzaamheden gestart voor de reconstructie van het kruispunt. Er is hard gewerkt om hiermee de bedrijfslocatie het Plaatje aan te sluiten op het bestaande wegennet en de Baanhoek in te richten als 30 kilometer zone.


Update Recreatief Knooppunt

De oproep om private initiatieven aan te dragen voor het toekomstige Recreatief Knooppunt heeft vier inzendingen opgeleverd. Daarmee heeft Sliedrecht haar betrokkenheid laten zien bij de invulling van het Recreatief Knooppunt. Het zijn geen initiatieven die de indieners als zelfstandige onderneming zelf op kunnen zetten. Wel wordt er gekeken of en op welke manier de aangedragen ideeën van pas kunnen komen bij de invulling van het Recreatief Knooppunt.


gem sliedrecht

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn