Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers Nieuwsbrieven Ondernemen Reminder bijeenkomst ontwikkelvisie Sliedrecht

Reminder bijeenkomst ontwikkelvisie Sliedrecht

De gemeente Sliedrecht werkt aan de toekomst van het dorp. De afgelopen periode hebben we daarom de mogelijkheden voor de ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht in beeld gebracht. Deze mogelijkheden zijn uitgewerkt in een langjarige ontwikkelvisie. We hopen met deze ontwikkelvisie het bouwen van woningen te versnellen, maar ook de totale ruimtelijke ontwikkeling van Sliedrecht een impuls te geven. Daarnaast vormt de ontwikkelvisie de basis voor de nog op te stellen omgevingsvisie. In de omgevingsvisie komen straks de plannen te staan voor de toekomst op lange termijn als het gaat ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed.


Uitnodiging bijeenkomst

Het bedrijfsleven is van groot belang voor de toekomst van Sliedrecht. De langjarige ontwikkelvisie heeft hier invloed op. Wij nodigen u daarom van harte uit om hierover met ons van gedachte te wisselen. Uw input is nadrukkelijk gewenst om de ontwikkelvisie verder uit te kunnen werken en samen na te denken over de toekomst van Sliedrecht. De bijeenkomst is openbaar en wordt dus bijgewoond door meerdere organisaties en inwoners van Sliedrecht.


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn