Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Stichting Drechtsteden Onderneemt

stichting drechtsteden onderneemt Op 26 april 2018 jongstleden heeft Werkgevers Drechtsteden de Stichting Drechtsteden Onderneemt opgericht. De stichting heeft tot doel het samenbrengen van partijen met het oog op het ontwikkelen van innovatieve projecten. De stichting tracht de ontwikkeling onder meer te stimuleren door het aantrekken van subsidies en (co)financieringen. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door Gert Jongeneel als voorzitter, Rob Heijkoop als secretaris en Anton Reppel als penningmeester. Inmiddels zijn de eerste projecten opgestart.

De innovatietafel E-facturatie van Werkgevers Drechtsteden heeft het initiatief genomen om kleine én grotere organisaties in de regio te informeren, te stimuleren en hulp te bieden bij het oppakken van elektronisch factureren. Vóór en dóór organisaties. Een belangrijk onderdeel is de bouw van een ICT platform dat fungeert als een regionale “superhub". Dit platform faciliteert organisaties bij de omzetting van alle soorten facturen  (papier, PDF en de verschillende in gebruik zijnde UBL versies) naar één digitale  UBL-versie factureren. Bij de uitvoering van het project zijn met name de deelnemers van de Werkgevers Drechtsteden Innovatie Tafel elektronisch factureren betrokken. De basis architectuur en 0-versie van de "superhub" wordt gezamenlijk door Vitrumnet, Heeros en DRV vormgegeven.


IMC uit Sliedrecht vervult (als voorzitter van de innovatietafel elektronisch factureren) de rol van projectmanager en bewaakt in die zin de voortgang van het proces een resultaten. In nauwe samenwerking met DRV wordt de business case opgesteld. 

Op 4 juli jongstleden heeft Werkgevers Drechtsteden in een kickoff meeting de basis gelegd voor een nieuwe projectgroep waterstofvulstations in Drechtsteden. De projectgroep stelt zich ten doel binnen één jaar in de regio Drechtsteden een waterstofstation te openen. Bij het station zouden behalve personenauto’s en vrachtwagens ook schepen kunnen tanken. Tijdens de kick off meeting is de intentieovereenkomst getekend door diverse partijen. Zowel overheid met Drechtsteden, Omgevingsdienst Zuid Holland Zuid en Deal Drecht Cities als bedrijfsleven met Krohne, Amega groep en Air Liquide zijn vertegenwoordigd.


Projectleider is Paul Smits van H2point, die met diverse investeerders het project zal ontwikkelen. Drechtsteden inventariseert momenteel de mogelijk locaties, waarbij drie Drechtsteden gemeenten reeds hebben aangegeven geschikte locaties beschikbaar te hebben. De stichting Drechtsteden Onderneemt  zet de concrete realisatie van het project in gang door financiering en het samenwerkingsverband tussen de participanten op te zetten.

Nu reeds kan worden gesproken dat er sprake is van een succesvol initiatief van Werkgevers Drechtsteden met betrekking tot de oprichting van de stichting ter  bevordering van de economische activiteiten in de regio Drechtsteden. Als uw belangstelling voor de mogelijkheden van Stichting Drechtsteden Onderneemt is gewekt moet u zeker eens contact opnemen met een van de bestuursleden om in de toekomst te ontwikkelen activiteiten te bespreken.

Lees meer


(Bron: Werkgevers Drechtsteden)


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn