Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Uitkomst koopstromenonderzoek Sliedrecht 2016

koppsOm de feitelijke ontwikkelingen in de detailhandel scherper te kunnen volgen, hebben de Randstadprovincies Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht in nauwe samenwerking met gemeenten en regio’s in 2016 een nieuw Koopstromenonderzoek laten uitvoeren.


Net als in 2011, toen het vorige Randstad Koopstromenonderzoek plaatsvond, heeft I&O Research in samenwerking met DTNP in 2016 het onderzoek uitgevoerd.


Het onderzoek biedt op basis van consumentenenquêtering inzicht in de ontwikkeling in het koopgedrag in de Randstad. Doordat het onderzoek ook het winkelaanbod in de Randstad in beeld brengt, ontstaat inzicht in het economisch functioneren van ruim 300 aankooplocaties in de Randstad. Voor Sliedrecht vindt u PDF-bestandhier de gegevens.


koop 1         koop2

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn