Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht onderneemt Nieuws voor ondernemers

Update vanuit de werkgroep Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerreinen

updateOm de veiligheidssituatie van de bedrijventerreinen Kerkerak, Nijverwaard, Stationspark en het NO-Kwadrant voor de certificering van het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) te onderzoeken is in de afgelopen periode - in de aanloop naar een certificering-  gebruik gemaakt van verschillende informatiebronnen:


• Enquête resultaten 2016;
• Schouwverslag 2016;
• Incidentencijfers en meldingenoverzichten van Gemeente, Politie en Brandweer.


De ondernemers van de vier bedrijventerreinen zijn in de afgelopen periode gevraagd hun mening over de veiligheidssituatie kenbaar te maken door het invullen van een enquête (ook wel de 0-meting genoemd). De certificeringseis betreffende de respons op deze enquête is voor alle vier de bedrijventerreinen (ruim) gehaald door de inspanningen van de verschillende werkgroepleden.


Aandachtsvelden

Uit de enquête en de daaruit opgestelde veiligheidsanalyse blijkt, dat er (aldus de respondenten) een aantal veiligheidsproblemen op de bedrijventerreinen voorkomen. Deze richten zich voornamelijk op de onderstaande aandachtsvelden:


• Individuele opmerkingen m.b.t. verkeers(on)veiligheid / overlast / parkeren;
• Openbare parkeergelegenheid vrachtauto’s en personenauto’s;
• Aangifte en meldingenbereidheid;
• Onderhoud en beheer;
• Gevoelens van onveiligheid in het bedrijf en de directe omgeving van het bedrijf;
• Bereikbaarheid openbaar vervoer;
• Gladheidbestrijding;
• Inbraak bedrijfspanden;
• Ondermijnende criminaliteit;
• Cybercriminaliteit.

 

Voor het terugdringen van de geconstateerde thema’s zijn de inspanningen van de samenwerkende partijen nodig. Onderlinge afstemming van maatregelen, in de vorm van een solide samenwerking komt het rendement zeker ten goede. Hier zullen de leden van werkgroep KVO-B zich -namens de politie, brandweer, ondernemers en de gemeente -voor gaan inspannen.

 

Conclusie resultaat enquête 2016

 De behaalde percentages uit het resultaat van 2016 zijn berekend op basis van een respons van in totaal 183 respondenten. Het maximaal te behalen aantal respondenten bedroeg 301. Het werken met deze respons-aantallen zorgt ervoor dat de percentages een getrouw beeld weergeven van de veiligheidssituatie op de bedrijventerreinen. Op basis van deze respons kunnen ook de doelstellingen voor het vervolgtraject worden vastgesteld.

 

Vervolgtraject

 Op 17 februari 2017 komt de werkgroep wederom bijeen en zal er een verdere uitwerking van de gezamenlijke veiligheidsanalyse plaatsvinden. Zodra de document definitief gereed is, zal het via de verschillende kanalen ( gemeentelijke website, VSO-portal, digitale nieuwsbrief en de social media) met u gedeeld worden.

 

Vragen?

Voor vragen kunt u terecht bij uw accountmanager bedrijven en voorzitter van de KVO-B-werkgroep, Esther Smit, op e.smit@sliedrecht.nl
Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn