Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Berichten Dupont/Chemours Archief PFOA berichten Opzet steekproef bekend

Opzet steekproef bekend

De provincie Zuid-Holland heeft op 25 mei 2016 opdracht verleend aan het RIVM tot het uitvoeren van een ‘Verificatie-/steekproefonderzoek’ (onderzoek) onder omwonenden van Chemours. Gedeputeerde Rik Janssen heeft hierover vandaag een PDF-bestandbrief gestuurd aan de Provinciale Staten en een PDF-bestandpersbericht verstuurd.
Via een gerichte steekproef onder omwonenden wordt gecontroleerd of de bloedserumwaardes voor het jaar 2016 onder de gezondheidskundige grenswaarde liggen zoals het RIVM in haar rapport ‘Risicoschatting emissie PFOA voor omwonenden’ berekend heeft. In april 2017 moet het onderzoek afgerond zijn. 


Wie komen in aanmerking voor de steekproef?

Het onderzoek wordt bij vier groepen uitgevoerd. Een groep omwonenden die in hoge mate blootgesteld zijn, een groep omwonenden met minder hoge blootstelling, een groep die na 2002 in het gebied is komen wonen en een controle groep (niet blootgesteld en niet woonachtig in het gebied).


Per groep worden via een aselecte steekproef 150 mensen aangeschreven en uitgenodigd om bloed te laten afnemen door de Dienst Gezondheid & Jeugd (DG&J). In totaal worden 600 mensen benaderd via adressen uit de gemeentelijke basisadministratie. Zij krijgen allemaal de gelegenheid om mee te doen als zij voldoen aan de insluitcriteria. Als dit toch niet voldoende deelnemers oplevert, dan zullen andere mensen in de geselecteerde postcodegebieden benaderd worden totdat per groep ten minste 50 deelnemers gevonden zijn. Hierbij wordt gekeken welke strategie gevolgd kan worden, bijvoorbeeld mensen die zich als vrijwilliger aanmelden en voldoen aan de insluitcriteria. De analyses van de bloedmonsters worden uitgezet bij een geaccrediteerd laboratorium.


Hoe zit het met Sliedrecht?

Op dit moment kunnen we niet zeggen hoeveel Sliedrechters precies in de steekproef vallen, want dan zou de steekproef niet meer aselect zijn. De verwachting is dat dit een flink aantal is, omdat het grootste deel van het betreffende gebied in Sliedrecht ligt en in mindere mate in Dordrecht en Papendrecht.


Wethouder Hanny Visser vertrouwt er op dat de gekozen opzet leidt tot een betrouwbaar beeld van de PFOA-waarden: "Het allerbelangrijkste is dat we met de steekproef – die wetenschappelijk verantwoord is – een uitspraak kunnen doen over de gemiddelde PFOA-waarden van onze inwoners. Met het aantal van 600 uitgenodigde deelnemers, dat hoger ligt dan strikt noodzakelijk, krijgen we een nauwkeurig beeld. Ik hoop dan ook dat zoveel mogelijk inwoners die uitgenodigd worden mee kunnen en willen doen. Dit geeft niet alleen informatie over je eigen PFOA-waarde, maar het draagt ook bij aan een goed beeld van de verwachte PFOA-waarde in Sliedrecht."


Naar aanleiding van de resultaten worden door het RIVM aanbevelingen gedaan. Hierbij geeft het RIVM ook aandacht aan mensen die gewerkt hebben in het gebied maar er niet wonen en aan mensen die vroeger in het gebied gewoond hebben.
Wethouder Hanny Visser: "Ik weet dat er Sliedrechters zijn die zich zorgen maken en zich vrijwillig hebben aangemeld voor de steekproef. Als de groepen niet gevuld raken komen zij nadrukkelijk in beeld om mee te kunnen doen. Natuurlijk had ik graag gezien dat meer vrijwilligers die zich zorgen maken aan de steekproef hadden kunnen meedoen. Ik hoop dat de uitkomsten ook hun zorgen weg kan nemen. Mochten de uitkomsten daar reden toe geven, dan is er de mogelijkheid voor een breder gezondheidsonderzoek."Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn