Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Berichten Dupont/Chemours Archief PFOA berichten Uitkomsten RIVM zorgelijk, verder onderzoek nodig

Uitkomsten RIVM zorgelijk, verder onderzoek nodig

Uit onderzoek van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat bewoners in de directe omgeving van Chemours  (voormalig DuPont) mogelijk langdurig zijn blootgesteld aan PFOA (perfluoroctaanzuur). Voor Sliedrecht gaat het om Baanhoek, vanaf de spoorbrug tot aan de grens met Papendrecht. De mogelijke overschrijding van de grenswaarden heeft hier mogelijke nadelige effecten op de gezondheid. Wethouder Theo den Braanker: "Die uitkomst is zorgelijk. Om meer duidelijkheid te krijgen is verder onderzoek nodig. We zullen inwoners die in het gebied wonen uitnodigen voor een informatieavond, zodat ze hun vragen kunnen stellen."

Bij de fabricage van teflon door Chemours in Dordrecht is in het verleden de stof PFOA (perfluoroctaanzuur) gebruikt. Het  RIVM heeft onderzoek verricht naar de uitstoot van PFOA en de beschikbare informatie verzameld en geanalyseerd. Het RIVM heeft de blootstelling aan de stof PFOA via lucht, drinkwater en voeding rondom de fabriek geschat.

 

Uitkomsten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat rondom Chemours mogelijk langdurige blootstelling aan PFOA is geweest, boven de nieuw berekende grenswaarde die het RIVM als veilig beschouwt. Dat gebied omvat in Sliedrecht dus de Baanhoek vanaf de spoorbrug tot de grens met Papendrecht. Den Braanker: "Deze uitkomst is wat het college betreft zorgelijk. Het gaat nu om berekeningen en schattingen. Door middel van een steekproef onder inwoners en medewerkers –ook in Sliedrecht –en verder onderzoek moet daar meer over duidelijk worden." In een gebied hieromheen, voor Sliedrecht de wijken Baanhoek-West, Craijensteijn en het gebied Benedenveer, zijn de concentraties PFOA volgens de berekeningen onder de veilige waarde gebleven. Den Braanker: "Dat stelt ons enigszins gerust, maar ook dat willen we bevestigd zien in de steekproef."


Aanbevelingen

Het RIVM doet een viertal aanbevelingen: een gerichte steekproef voor onderzoek naar bloedwaarden, een aanvullende literatuurstudie naar PFOA en mogelijke gezondheidseffecten, onderzoek naar de risico's van werknemers en onderzoek naar de drinkwaterwinning stroomafwaarts langs de rivier. Inmiddels is duidelijk dat het Sliedrechtse drinkwater niet afkomstig is uit de winputten die onderzocht worden. Daarnaast gaat de provincie onderzoek doen naar meer exacte gegevens van uitstoot in de periode 1970 – 1998. De gemeente Sliedrecht heeft hier eerder bij de provincie op aangedrongen. Den Braanker: "Mede op basis van advies van de Dienst Gezondheid & Jeugd onderschrijven we de aanbevelingen van het RIVM. Er is afgesproken dat Sliedrecht hier de komende periode nauw bij betrokken blijft."


Informatiebijeenkomst

Inwoners en bedrijven binnen het betreffende gebied worden op korte termijn uitgenodigd voor een informatieavond op 5 april. Den Braanker: "We kunnen ons voorstellen dat inwoners en bedrijven vragen hebben. We willen ze alle gelegenheid geven om deze te kunnen stellen." Inwoners die nu al gezondheidsvragen hebben, kunnen contact opnemen met de Dienst Gezondheid & Jeugd via telefoonnummer (078) 770 85 00.

 
Met deze uitkomsten is wat betreft het verleden en de mogelijke gezondheidseffecten een deel duidelijk geworden. Den Braanker: "Daarnaast zet het college in op de aanscherping van de huidige vergunningen. Er moet geleerd worden van het verleden om negatieve gezondheidseffecten in de toekomst te voorkomen."


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn