Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Berichten Dupont/Chemours Archief PFOA berichten Brief aan provincie over lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Brief aan provincie over lijst zeer zorgwekkende stoffen (ZZS)

Op donderdag 19 mei ontving het college van burgemeester en wethouders een brief van de Provincie Zuid-Holland. Daarbij zat een lijst met zogenaamde 'zeer zorgwekkende stoffen' die op dit moment door Chemours worden uitgestoten. Het college heeft in oktober 2015 al om deze lijst gevraagd.  Deze informatie is op 19 mei meteen doorgestuurd aan de gemeenteraad.  Inmiddels heeft het college advies van experts ingewonnen en is op dinsdag 5 juli een brief verstuurd aan de provincie. Tegelijkertijd is de gemeenteraad met een College Informatiebrief geïnformeerd.


Het emissieoverzicht heeft lang op zich laten wachten. Wij constateren dat:

  1. het overzicht met betrekking tot CO en benzeen incorrect is voor het jaar 2010; 
  2. er informatie ontbreekt over (verdacht) kankerverwekkende stoffen zoals dichloormethaan;
  3. de gegeven informatie nieuwe vragen oproept, bijvoorbeeld over de overschrijding van de normen voor perfluorisobuteen in 2006 en 2007 en meetresultaten en classificatie van GenX, als vervanger van PFOA (C8).


Bovenstaande drie punten vormen de basis van de brief aan de provincie. Daarnaast vragen we om zo snel mogelijk een onderzoek te starten naar de mogelijkheden om de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door Chemours terug te dringen. Dit onderzoek moet volgens de huidige vergunning nog dit jaar afgerond zijn.


In reactie op onze brief heeft Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een PDF-bestandbrief verstuurd naar Provinciale Staten.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn