Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Over Sliedrecht Geschiedenis

Geschiedenis

Wist u dat Sliedrecht oorspronkelijk op de andere oever van de Merwede lag? Vermoedelijk was daar halverwege de elfde eeuw al een dorp dat 'Sclidreth' heette. Een oorkonde uit 1064, die later weliswaar vals bleek, noemt het dorp al.

Ontstaansgeschiedenis


Rond 1050 werd op beide oevers van de Merwede land ontgonnen. Boeren vestigden zich daar, vormden een dorpskern en bouwden rond 1060 de eerste kerk. De Merwede was in die periode een langzaam stromende en kronkelende rivier. Zonder dijken of kribben en met zandplaten die bij eb tevoorschijn kwamen.

Tien Sliedrecht overstroomde in 1421 door de St. Elisabeth vloed zijn waarschijnlijk veel dorpelingen op de andere oever van de Merwede gaan wonen: het Sliedrecht van nu.

Vechten tegen water


De Alblasserwaard leek vroeger een beetje op de Biesbosch van nu. Er waren regelmatig overstromingen. Dat maakte landbouw en veeteelt moeilijk en zelfs gevaarlijk. Er werd meer geld verdiend in de visserij, vlasbewerking, touwslagerijen en met het snijden en drogen van biezen. Iedere gebruiker van een stuk land kreeg in 'het nieuwe Sliedrecht' de plicht om een stuk dijk aan te leggen en te onderhouden. Zo ontstond het beroep dijkwerker, ofwel ‘brijhapper’ (brij = modder). Zij teelden en verwerkten rijshout voor de aanleg en versterking van dijken.

De baggerindustrie


Eind 18e eeuw begonnen, naast rijken uit de steden, ook geldschieters uit Sliedrecht zich aan grote projecten te wagen. De uitvoering was eenvoudig: met spaden, kruiwagens, vlet en baggerbeugel. In 1818 kwam daar een paardenmolen bij. Toen in 1885 de eerste stoomraderboten op de Merwede verschenen, kwam Adriaan Volker op het idee van de stoombaggermolen. In 1864 kocht hij er een. Anderen in het dorp volgden al snel.

Scheepswerven


De grote baggerwerken aan het Noordzeekanaal, de Nieuwe Waterweg en de havens van Rotterdam en Amsterdam hadden een effect op Sliedrecht. Er ontstonden scheepswerven voor de nieuwbouw en reparatie van kleine baggerwerktuigen. En het succes van de Waterweg werd ook in het buitenland bekend. Vanaf 1880 werkten baggeraars uit Sliedrecht in Frankrijk, Spanje en Duitsland en vanaf 1900 over de hele wereld. Sliedrecht breidde zich in hoog tempo uit dankzij de baggeraars en alle bedrijven daaromheen.

Meer informatie:


Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn