Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2015 Sliedrecht betrekt inwoners bij ‘groen’ in de buurt

Sliedrecht betrekt inwoners bij ‘groen’ in de buurt

De gemeente Sliedrecht heeft gepeild hoe de inwoners denken over de inrichting van het groen en het groenonderhoud in het dorp. Uit de peiling, waaraan 336 Sliedrechters deelnamen, blijkt dat de meningen hierover verdeeld zijn. Ruim veertig procent is tevreden, terwijl ruim dertig procent ontevreden is. Verder geeft dertig procent van de ondervraagden aan dat zij in de toekomst zelf mee willen helpen bij het groenonderhoud. De gemeente heeft de mening van de inwoners betrokken bij het opstellen van het nieuwe groenbeleidsplan dat op 10 maart wordt besproken in de gemeenteraad.

Wethouder Hanny Visser is blij dat zoveel Sliedrechters hun mening kenbaar hebben gemaakt: “Als college betrekken we onze inwoners graag bij het opstellen van beleid. We staan open voor plannen en ideeën. Ik heb in oktober vorig jaar op het Burgemeester Winklerplein gestaan om met mensen in gesprek te gaan over het groen in ons dorp. Dat leverde veel tips en ideeën op. Het geeft ons een goed beeld van wat de inwoners vinden van het groenonderhoud.” Het basisniveau voor groenonderhoud is vervolgens op kaart vastgelegd en ingevoegd in het groenbeleidsplan.


Overeenkomsten

Als inwoners in hun straat of buurt meer dan het basisniveau willen dan biedt de gemeente daar ruimte voor. Zo zijn er naar aanleiding van de peiling vijftien nieuwe overeenkomsten gesloten met bewoners die zich in willen zetten om het groen in hun buurt wijk te onderhouden. De deelnemers aan de peiling konden ook antwoord geven op de vraag welke plaatsen in Sliedrecht wel een oppepper kunnen gebruiken. Met name het Burgemeester Winklerplein en de Staatsliedenbuurt werden veel genoemd.


Groenbeleidsplan

Met het vaststellen van het nieuwe groenbeleidsplan stelt de gemeenteraad kaders vast over de inrichting en onderhoud van het groen de komende jaren. Bewoners zullen nauw betrokken blijven bij de inrichting van het groen in buurt of wijk. Hanny Visser: “We blijven naar de mensen toekomen om te horen wat ze van de plannen vinden en wat ze belangrijk vinden bij de inrichting van hun wijk of buurt.” Verder zal op kleine schaal gestart worden met natuurvriendelijk maaibeheer en blijven er verschillende boomsoorten aangeplant worden. Daarnaast komt er een gemeentelijk herplantfonds waarin geld wordt gestort als herplanten van bomen binnen (bouw)projecten ter plaatse niet mogelijk is.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn