Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Begeleiding statushouders

Begeleiding statushouders

Netwerkaanpak bevordert integratie en past bij gemeentelijke visie

Met ingang van 1 januari 2017 zal Participe de begeleiding van statushouders uitvoeren. Daarmee zet de gemeente Sliedrecht in op een nieuwe werkwijze, gericht op het betrekken van bewoners en lokale initiatieven bij de begeleiding en integratie van statushouders.


Participe wordt verantwoordelijk voor de opbouw van het netwerk ‘Welkom in Sliedrecht’. Alle lokale initiatieven op het gebied van vluchtelingenbegeleiding, zowel door vrijwilligersorganisaties als professionele organisaties, worden uitgenodigd om hieraan deel te nemen. Participe vervult deze rol van aanjager en netwerkcoördinator momenteel ook bij ‘Welkom in Delft’. De zorg- en welzijnsorganisatie heeft al in diverse gemeenten ruime ervaring opgebouwd met deze manier van vluchtelingenbegeleiding, zoals in Alphen aan de Rijn en Kaag en Braassem.


Vernieuwende aanpak

Statushouders zijn asielzoekers die een verblijfsvergunning hebben ontvangen. Net als alle andere Nederlandse gemeenten is Sliedrecht verplicht ieder jaar een aantal statushouders woonruimte aan te bieden en te begeleiden bij de integratie. De afgelopen periode heeft de gemeente gezocht naar een aanbieder en een werkwijze die passen bij de visie van het college van B&W op de begeleiding van statushouders. “Participe hanteert een vernieuwende aanpak, die verder gaat dan alleen de wettelijke taken”, aldus wethouder Hanny Visser. “Wij willen dat statushouders zo snel mogelijk actief meedoen in ons dorp en zo een volwaardige plek in de gemeenschap krijgen. De betrokkenheid van bewoners en organisaties is daarbij onmisbaar. Het college heeft er veel vertrouwen in dat Participe die visie van Sliedrecht kan verwezenlijken."


Overdracht Vluchtelingenwerk Nederland

Met Vluchtelingenwerk Nederland zijn afspraken gemaakt over de overdracht van de werkzaamheden. Participe zal al vanaf 1 september zogenoemde Taaloefenplekken verzorgen en het tekenen van de Participatieverklaring door statushouders begeleiden. De Participatieverklaring is bedoeld om nieuwkomers te wijzen op de rechten en plichten en de fundamentele waarden van de Nederlandse samenleving. Verder zal Participe de periode tot 1 januari benutten om samen met organisaties, bewoners en vrijwilligers het netwerk ‘Welkom in Sliedrecht’ op te bouwen.


Vrijwilligers onmisbaar

Voor de begeleiding van statushouders is de inzet van vrijwilligers onmisbaar. Wethouder Hanny Visser: “Op dit moment zijn veel vrijwilligers actief. Daar heb ik grote  waardering voor. Zonder de hulp van deze vrijwilligers zouden statushouders nooit zo snel de volwaardige plek in ons dorp krijgen die zij nodig hebben. Ik hoop dat deze vrijwilligers zich ook na 1 januari 2017 blijven inzetten voor onze nieuwe dorpsgenoten". 


Met ingang van 1 januari 2017 zal Participe de begeleiding van statushouders uitvoeren.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn