Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud

Begroting 2017

Opnieuw overschot en blijvende lage lasten voor inwoners

Ook het laatste volledige begrotingsjaar van dit college laat de begroting een overschot zien van ruim 200.000 euro. Dat betekent dat er meer inkomsten worden verwacht dan uitgaven, waarmee onder de  streep een positief saldo ontstaat. De gemeentelijke woonlasten voor inwoners blijven laag ten opzichte van gemeenten in de regio en in het land. Tegelijkertijd gaat de leefbaarheid en uitstraling van Sliedrecht er volgend jaar flink op vooruit. De inspanningen van de afgelopen jaren worden voor Sliedrechters echt zichtbaar.

Dit element is geblokkeerd

U heeft er (nog) niet voor gekozen om cookies op deze website te accepteren. Het element dat hier zou verschijnen maakt gebruik van deze cookies en hebben we daarom voor u geblokkeerd. Meer info


Ook in de jaren na 2017 worden ruime overschotten op de begroting voorspeld, oplopend tot 900.000 euro in 2020. Wethouder Hans Tanis (Financiën): "We staan er financieel rooskleurig voor. Er ligt een financiële basis waar Sliedrecht nog jaren mee vooruit kan. Daarmee kunnen we Sliedrecht écht mooier maken. Inwoners gaan dat zeker merken. Maar ik nodig inwoners, ondernemers en verenigingen ook uit om zelf met initiatieven te komen. We staan open voor concrete plannen die Sliedrecht vooruit brengen." Voor inwoners blijft het financieel aantrekkelijk om in Sliedrecht te wonen. Sliedrecht scoort al jaren goed in de lijst van gemeenten met lage woonlasten. In 2017 zal dat zo blijven. Hans Tanis: "Daarmee zijn de woonlasten voor inwoners gedurende de gehele collegeperiode alleen gestegen met het inflatiepercentage. Dat is een resultaat om trots op te zijn als wethouder financiën."


Sliedrecht op de kaart

Sliedrecht scoort hoog op de lijst van economisch best presterende gemeenten. In 2017 komt Sliedrecht beter op de kaart te staan, door de start van een promotieprogramma voor Sliedrecht. Intensieve samenwerking met ondernemers is en blijft heel belangrijk voor de toekomst van Sliedrecht. Een goede bereikbaarheid is daarbij noodzakelijk. Daarom wordt er een mobiliteitsvisie voor de toekomst vastgesteld, mede op basis van bijeenkomsten met jongeren, raadsleden en andere geïnteresseerden.


Mooier en aantrekkelijker

Sliedrecht wordt in 2017 weer een stuk mooier en aantrekkelijker. De eerste opgeknapte speelplekken worden in gebruik genomen door kinderen, jongeren én hun (groot)ouders die elkaar daar kunnen ontmoeten. De andere speelplekken volgen in de jaren daarna. Het eerste stuk van het historische dijklint wordt opgeknapt volgens de dijkvisie die samen met bewoners van de dijk wordt opgesteld. Op initiatief van de gemeenteraad wordt een openbaar toegankelijk fitnessparcours aangelegd. Uit een poll is gebleken dat inwoners hier graag gebruik van maken. De gemeente Sliedrecht blijft de uitstoot van zeer zorgwekkende stoffen door bedrijven aan de overkant zeer kritisch volgen en alle mogelijke middelen inzetten om deze uitstoot tot een minimum te beperken.


Grote Projecten

2017 wordt een belangrijk jaar voor de grote projecten in Sliedrecht. De nieuwe sportaccommodatie Benedenveer wordt in gebruik  genomen. De locatie Lanser aan de Rivierdijk-West krijgt elf eengezinswoningen die passen bij het karakter van de Rivierdijk. De Kerkbuurt wordt aantrekkelijker, zodat Sliedrecht weer een toekomstbestendig winkelhart heeft. Op basis van de mening van omwonenden, winkeliers en gemeenteraad wordt bepaald hoe het nieuwe Burgemeester Winklerplein eruit komt te zien. Uiterlijk medio 2017 bepaalt de gemeenteraad of het Recreatief Knooppunt daadwerkelijk wordt gerealiseerd.


Sociaal

Naast de fysieke projecten staan ook op sociaal gebied veel plannen op de rol. In 2017 wordt vanuit één team laagdrempelige ondersteuning en hulp gegeven op gebied van zorg, jeugd en participatie aan alle inwoners van de gemeente. De bibliotheek maakt een verandering door naar een plein voor ontmoeting, kennis en beleving. Ten slotte wordt in het kader van het VN-verdrag voor rechten van mensen met een beperking onder andere de toegankelijkheid van openbare gebouwen verbeterd.


De gemeenteraad bespreekt de PDF-bestandbegroting voor 2017 op dinsdag 8 november.

Opnieuw overschot en blijvende lage lasten voor inwoners

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn