Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Controle leeftijdsgrens alcohol

Controle leeftijdsgrens alcohol

Het college van B&W wil mysteryshoppers als meetinstrument gebruiken om te beoordelen of alcoholverstrekkers zich houden aan de leeftijdsgrens van 18 jaar voor alcohol. Dat staat in het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 dat naar de gemeenteraad is verstuurd. De afgelopen jaren werden al mysteryshoppers ingezet, maar de resultaten werden tot nu toe niet gebruikt om te controleren of het beleid succesvol was.


Op verzoek van de gemeenteraad was in het oude Preventie- en Handhavingsplan bepaald dat alleen de controles van BOA's mochten worden gebruikt als meetinstrument. "Nu blijkt dat dat een vertekend beeld van de werkelijkheid geeft," aldus burgemeester Bram van Hemmen. "Uit die BOA-controles blijkt dat in 90 tot 100 procent van de gevallen de alcoholverstrekker zich aan de wet houdt. Maar uit onderzoek met mysteryshoppers (jongeren onder de 18 jaar die worden ingezet om een aankooppoging te doen) komen resultaten van 0 tot 50 procent. Dan blijkt dat er toch nog steeds regelmatig alcohol wordt verstrekt aan jongeren onder de 18 jaar. Ik wil hier de komende tijd écht een verbetering in zien. Anders moet ik aanvullende maatregelen nemen, zoals ik eerder ook met de alcoholverstrekkers heb besproken."


Doelstellingen

In het nieuwe plan worden ook de doelstellingen voor naleving van de leeftijdsgrenzen bepaald. In 2019 moeten supermarkten, slijterijen, horeca en (sport)kantines in 75 procent van de gevallen de wet naleven. Ambitieus, want op basis van mysteryshoppingcijfers uit 2014 en 2015 komt dat nu nog niet boven de 50 procent. Landelijke cijfers geven zelfs naleving van gemiddeld 36 procent aan. Ook op gebied van doorschenken bij kennelijke dronkenschap moet de naleving 75 procent zijn. Het is namelijk wettelijk verboden om alcohol te schenken aan personen die in kennelijke staat van dronkenschap verkeren. Ten slotte moeten alcoholverstrekkers in bezit zijn van een geldige vergunning. Op dit moment beschikt 60 procent over een rechtsgeldige vergunning, in 2019 moet dat 92 procent zijn.


Cijfers

Uit nieuwe cijfers van de Dienst Gezondheid & Jeugd blijkt dat het de goede kant opgaat met het alcoholgebruik onder Sliedrechtse jongeren. In 2014 liep Sliedrecht op alle fronten nog achter op het regionale gemiddelde. In 2015 loopt Sliedrecht wat betreft 14- en 15-jarigen zelf iets voor op de regio. Burgemeester Bram van Hemmen: "Deze cijfers zijn positief, maar iedereen moet zijn steentje blijven bijdragen aan het verminderen van alcoholgebruik onder de jeugd. Ouders, scholen, maar zeker ook sportverenigingen, supermarkten en horeca. Zij kunnen ervoor zorgen dat de beschikbaarheid van alcohol wordt beperkt. Dat is belangrijk, want alcohol is slecht voor de ontwikkeling van de hersenen van onze jongeren."


De gemeenteraad bespreekt het Preventie- en Handhavingsplan Alcohol 2016-2019 in de oordeelsvormende vergadering van dinsdag 27 september.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn