Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Groot gezondheidsonderzoek

Groot gezondheidsonderzoek

Hoe is het gesteld met de gezondheid en leefstijl van volwassenen (vanaf 19 jaar) en ouderen? Dát staat centraal bij een grootschalig onderzoek dat dit najaar wordt uitgevoerd onder 32.000 inwoners in Zuid-Holland Zuid. Deze Gezondheidsmonitor Volwassenen en Ouderen 2016 wordt uitgevoerd door de Dienst Gezondheid & Jeugd (voorheen GGD ZHZ).
Vanaf september kunnen inwoners van Sliedrecht een uitnodiging voor de Gezondheidsmonitor ontvangen. Zij worden hiervoor steekproefsgewijs geselecteerd.


Het belang van deelname aan de Gezondheidsmonitor

Krijgt u een uitnodiging, dan bent u niet verplicht mee te doen aan de Gezondheidsmonitor. Wel stellen wij uw deelname op prijs. Uw deelname is belangrijk, want met de resultaten van het onderzoek kan de gemeente haar gezondheidsbeleid en activiteiten beter aanpassen aan de behoefte en vragen van haar inwoners.


Privacy

U kunt anoniem deelnemen aan de Gezondheidsmonitor, waarmee uw privacy is gewaarborgd. De antwoorden van de vragenlijst zijn namelijk niet gekoppeld aan een naam en/of adres. Daardoor is het niet mogelijk te zien wie welke antwoorden heeft gegeven. Alleen de antwoorden op de vragenlijsten worden geregistreerd.


Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen 2016

De Gezondheidsmonitor vindt eens in de vier jaar plaats en alle GGD'en in Nederland doen er aan mee. Hierin werken de GGD’en samen met GGD GHOR Nederland, het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Daardoor levert het onderzoek informatie op over de gezondheid van heel Nederland. Deze organisaties werken nauw samen om de verschillende gegevensverzamelingen op elkaar af te stemmen om ze lokaal, regionaal, landelijk en in de tijd met elkaar te kunnen vergelijken.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn