Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Hoe houden we in de toekomst droge voeten?

Hoe houden we in de toekomst droge voeten?

Molendijk - rivierNederland is sinds de bouw van de Deltawerken de best beveiligde delta ter wereld. Daarnaast zijn de afgelopen decennia de dijken rond de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden versterkt. Daarmee zijn we op dit moment goed beschermd tegen hoog water. Tot zover goed nieuws. Maar het is niet vanzelfsprekend dat dit zo blijft. Het klimaat verandert, de zeespiegel stijgt, de bodem daalt en de grote rivieren krijgen meer water te verwerken. Hierdoor blijft het nodig om de dijken te versterken. Ook de gemeente Sliedrecht is kwetsbaar bij overstromingen. Daarom spannen we ons samen met vele andere partijen in om ook in de toekomst droge voeten te houden. Maar weet u zelf wat de gevolgen van een overstroming kunnen zijn en welke voorzorgsmaatregelen u kunt treffen?


Vanzelfsprekend?

Tijdens de watersnoodramp van 1953 kwam het zuidwestelijk deel van de Alblasserwaard onder water te staan na de dijkdoorbraak bij Papendrecht. In 1995 werden duizenden inwoners van Gorinchem en Boven-Hardinxveld geëvacueerd vanwege een dreigende dijkdoorbraak. Onze regio heeft dus een verleden met hoog water. Toch is het voor veel inwoners vanzelfsprekend dat we in de toekomst droge voeten houden, terwijl dat helemaal niet zo vanzelfsprekend is.


Ons Water

De website "Ons water in Nederland"  wil Nederlanders bewust maken van het feit dat schoon, veilig en voldoende water niet vanzelfsprekend is. Op deze website kunt u aan de hand van uw postcode zien hoe hoog het water komt te staan als de dijk doorbreekt. Ook kunt u zien op welke plaatsen aan waterveiligheid gewerkt wordt. Heeft u de app 'Overstroom ik?' al gedownload? Ook hier kunt u aan de hand van uw postcode zien hoe hoog het water kan komen te staan en hoe groot de kans op een overstroming is.


Binnen de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden werken elf gemeenten samen met Waterschap Rivierenland, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland en het ministerie van Infrastructuur en Milieu aan de waterveiligheid in de regio. Dat doen we als onderdeel van het landelijke Deltaprogramma. We bereiden ons nu al voor op mogelijk ingrijpende maatregelen die op middellange termijn genomen moeten worden. Dijkversterking heeft effect op de woon-, werk- en leefomgeving en is niet eenvoudig. Daarom kijken we nu al waar toekomstige slimme verbindingen tussen waterveiligheid en ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk zijn. Zodat het gebied straks niet alleen veilig is, maar ook prettig om in te wonen en werken.  Meer  informatie.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn