Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Wij verzoeken u cookies te accepteren. Meer info

Spring naar inhoud
Home Sliedrecht Persberichten Archief Persberichten Persberichten 2016 Inburgeraars ondertekenen participatieverklaring

Inburgeraars ondertekenen participatieverklaring

Maandag 19 december ondertekenden 28 nieuwe inwoners (statushouders) van onze gemeente een landelijke participatieverklaring in het raadhuis. Met de ondertekening wordt de betrokkenheid en de bereidheid van de statushouders getoond om actief bij te dragen aan de samenleving. In de participatieverklaring staan begrippen als vrijheid, gelijkwaardigheid en solidariteit centraal.


Participatieverklaring

De participatieverklaring is een initiatief van de rijksoverheid om ook de maatschappelijke begeleiding door gemeenten aan statushouders en hun gezinsleden wettelijk vast te leggen. Onderdelen zijn praktische bijstand (bijv. ondersteuning bij regelwerk rond wonen, werk en onderwijs), hulp bij inburgering, het stimuleren van integratie (onder meer door begeleiding en coaching) en een persoonlijke toelichting bij de participatieverklaring. Het is de bedoeling dat de participatieverklaring een vast onderdeel wordt van het inburgeringstraject.


Ondertekening participatieverklaring


Begeleiding door Participe

De uitvoering van de participatieverklaring ligt in handen van Participe Vluchtelingenbegeleiding. In samenwerking met de gemeente Sliedrecht zijn de afgelopen 3 maanden verschillende workshops georganiseerd voor inburgeringsplichtige statushouders. Naast workshops over de Nederlandse kernwaarden, hebben mensen kennis gemaakt met verschillende instanties die tevens onderdeel uit uitmaken van het platform Welkom in Sliedrecht zoals Tablis Wonen en ASVZ. Ook hebben zij rondleidingen gehad in de bibliotheek Aanzet. In 2017 volgen er nieuwe bijeenkomsten voor nieuwe statushouders. Vluchtelingenbegeleiding ligt in handen van Participe.

Bezoek adres

Industrieweg 11

3361HJ Sliedrecht

Postadres

Postbus 16

3360AA Sliedrecht

Tel: 14 0184
WhatsApp: 06- 3643 2597

Twitter / Facebook

Servicelijn